2n ESO

2n ESO (30 h setmanals)

CARÀCTER

ASSIGNATURA

OBSERVACIONS
5 TRONCALS GENERALS Física i Química (2h)

 

Geografia i Història (3h)

 

Llengua Castellana i Literatura (3h)

 

Inglés (4h)

 

Matemàtiques (3h)

 

4 ESPECÍFIQUES Educació Física (2h)

 

Música (2h)

 

Tecnologia (2h)
Educació Plàstica Visual i Audiovisual (2h)
LCA Valencià Llengua i Literatura (3h)

 

ESPECÍFICA Religió/Valors Ètics (1h)

 

OPTATIVA OPTATIVA (2h)

OPTATIVES OFERIDES:

  • Informàtica.L’alumne analitza i estudia els diferents components d’un ordinador. Així com, les funcionalitats del sistema operatiu. Maneja els serveis i eines d’Internet. Manipula i elabora documents a més de l’edició d’imatges digitals.
  • Francés. Per al que us agraden les llengües aquesta assignatura et permet descobrir la llengua francesa.
  • Projectes innovadors. Optativa de treball per projectes en el qual han de participar dos departaments com a mínim. Actualment hi ha un projecte en marxa per a modernitzar la biblioteca, en la qual participen els departaments de dibuix i castellà.
  • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial. IAEE. L’assignatura acostarà a l’alumnat a explorar la seua capacitat d’iniciativa. Conéixer les empreses per dins. Ajudar a casa a l’estalvi, millorar la seua comprensió sobre els bancs i també el seu comportament com a consumidor.
  • Taller de reforç de matemàtiques.
  • Taller de reforç de castellà.
  • Taller de reforç de valencià