1r ESO

1r ESO  (30h setmanals)

CARÀCTER

ASSIGNATURA

OBSERVACIONS
5 TRONCALS GENERALS Biologia i Geologia (3h) . (Es cursarà en valencià el curs 2021-2022 segons el projecte lingüístic de centre)
Geografia i Història (3h)
Llengua Castellana i Literatura (3h)
Anglés (4h) Almenys 1 hora setmanal es destinarà a la competència comunicativa oral.
Matemàtiques (4h)
3 ESPECÍFIQUES Educació Física (2h)
Música (2h)
Tecnologia (2h)
LCA Valencià Llengua i Literatura (3h)
ESPECÍFICA Religió/Valors Ètics (1h)
OPTATIVA OPTATIVA (2h)

OPTATIVES OFERIDES:

  • Informàtica.L’alumne analitza i estudia els diferents components d’un ordinador. Així com, les funcionalitats del sistema operatiu. Maneja els serveis i eines d’Internet. Manipula i elabora documents a més de l’edició d’imatges digitals.
  • Francés. Per al que us agraden les llengües aquesta assignatura et permet descobrir la llengua francesa.
  • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual. Explora la teua creativitat, dibuixant i pintant.
  • Projectes innovadors. Optativa de treball per projectes en el qual han de participar dos departaments com a mínim. Actualment hi ha un projecte en marxa per a modernitzar la biblioteca, en la qual participen els departaments de dibuix i castellà.
  • Iniciativa a l’Activitat Emprenedora i Empresarial. IAEE. L’assignatura acostarà a l’alumnat a explorar la seua capacitat d’iniciativa. Conéixer les empreses per dins. Ajudar a casa a l’estalvi, millorar la comprensió sobre els bancs i també el seu comportament com a consumidor.
  • Taller de reforç de matemàtiques.
  • Tallers de reforç de castellà.
  • Taller de reforç de valencià.