Calendari del centre

Aquest curs degut a la pandèmia s’han suspés les festes de moros i cristians, per la qual cosa els dies no lectius s’han traslladat a altres dates.

El calendari del centre té en  compte el calendari escolar i el calendari laboral, a més, hi ha 3 dies no lectius fixats pel Consell Escolar Municipal, 7 de desembre, 18 de març i 3 de maig, i dos dies festius locals que fixa l’ajuntament (3 de febrer Sant Blas i 26 de desembre, dia del Cabildo que enguany cau diumenge i es passa a dilluns 27)

 

Calendari del centre actualitzat 04/11/2020

Accessos al centre

Actualitzem els accessos al centre a partir del 05/10/2020. En aquesta nova distribució equilibrem el nombre d’alumnes que entren per cada accés.

L’alumnat accedirà al recinte per la porta indicada i dins del recinte se situarà en la fila que es marque fins a l’obertura de les portes de l’edifici.