Procediment per a la convalidació dels mòduls formatius comuns a diversos cicles formatius d’arts plàstiques i disseny


Per a realitzar la sol·licitud cal seguir aquest procediment:

  • Descarregar la instància de sol·licitud corresponent (disponible en el procediment de convalidacions):
  • Emplenar la sol·licitud i entregar en l’oficina de Secretaria del centre, juntament amb els documents acreditatius, fins al 15 de novembre.

Més informació sobre altres TRÀMITS
relacionats amb els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny