Programa “Recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados”

El programa Recuperació i utilització educativa de pobles abandonats pretén un acostament a la vida rural dels joves que, en la seua majoria, viuen en un món urbà, afavorint la millora d’actituds que asseguren l’equilibri futur de l’home amb el seu entorn.

A més, contempla el treball en diferents àmbits: mediambiental, salut, respecte i convivència, recuperació cultural i física, incidint de manera especial en l’educació ambiental i el reconeixement de l’important paper que juga el medi ambient en la vida de les persones i en el desenvolupament de la societat, així com la necessitat de prendre decisions i d’actuar per a evitar la seua deterioració.

OBERT des del 31 de maig de 2023 fins al 13 de juny de 2023

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/996199/ficha/996199-2023.html