Sol·licitud de títol de Batxiller.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Omplir per duplicat la instància de la sol·licitud (aquí).
 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Taxa del pagament del títol (veure instruccions).
 • Original i fotocòpia de la documentació que dona lloc a la bonificació o exempció de taxes (carnet de família nombrosa, certificació de discapacitat, etc).

PAGAMENT TAXA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PER INTERNET

 • Obrir Taxes per expedició de títols.
 • Òrgan gestor: INSTITUTS DE CASTELLÓ
 • Taxa: Seleccionar tipus de títol Títol de batxillerat i polsar “Continua“.
 • Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa General, etc).
 • Indicar si es té bonificació i polsar “Continua“.
 • S’obrirà un document PDF dins del navegador (sino és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
 • Polsar en el botó “Aceptar” perquè genere els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat).
 • Polsar en el botó “Imprimir“. Recordar de firmar els fulls. En cas de trobar algun error en les dades reflectides, cal repetir el procés, ja que no es permet la modificació directa sobre el model 046.
 • Pagar les taxes. Tenim 2 opcions:
  • Opció 1: Anar a pagar al banc.
  • Opció 2: Polsar en el botó “Pagar” i seleccionar mètode de pagament (càrrec en compte o pagament per targeta).
 • Presentar a la secretaria de l’institut el full de l’administració (junt amb el justificant de pagament si aquest no es fa per la finestreta del banc).