Sol·licitud de certificat acadèmic.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Omplir instància general (aquí).
 • Taxa del pagament de la certificació acadèmica (veure instruccions).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si correspon).

PAGAMENT TAXA CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PER INTERNET

 • Obrir Taxes per serveis administratius (Instituts)
 • Òrgan gestor: INSTITUTS DE CASTELLÓ
 • Taxa: Certificacions acadèmiques i certificats a l’efecte de trasllats.
 • Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa General, etc) i polsar “Continua“.
 • S’obrirà un document PDF dins del navegador (sino és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
 • Polsar en el botó “Aceptar” perquè genere els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat).
 • Polsar en el botó “Imprimir“. Recordar de firmar els fulls. En cas de trobar algun error en les dades reflectides, cal repetir el procés, ja que no es permet la modificació directa sobre el model 046.
 • Pagar les taxes. Tenim 2 opcions:
  • Opció 1: Anar a pagar al banc.
  • Opció 2: Polsar en el botó “Pagar” i seleccionar mètode de pagament (càrrec en compte o pagament per targeta).
 • Presentar a la secretaria de l’institut o enviar al correu 12003080.secretaria@edu.gva.es el full de l’administració (junt amb el justificant de pagament si aquest no es fa per la finestreta del banc) .