PREINSCRIPCIÓ A CICLES FORMATIUS

S’informa que ja està obert el termini per a realitzar la preinscripció a cicles formatius. 

La preinscripció es realitzarà de forma telemàtica del 24 de maig al 3 de juny:

Web GVA: https://portal.edu.gva.es/telematricula/inicia-proces-dadmissio/

Enllaç directe:

FP BÀSICA:  https://portal.edu.gva.es/adminova/fpb/

FP Grau mig i superio: https://portal.edu.gva.es/adminova/fp-interior/

Tutorial en PDF: https://ceice.gva.es/webitaca/docs/admissio/sdigital/Obtencio_Clau_Admissio_VAL.pdf

Pàgina oficial amb la informació:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El centre posa a disposició de les famílies al professorat d’FP per resoldre qualsevol dubte relacionat amb la preinscripció.

LLOC: Consergeria i departament d’orientació

HORA: 16:05 a 18:00 des del 24 de maig al 3 de juny