Història

IMG_20190211_181854

L’IES Les Llacunes és un centre educatiu públic de la Generalitat Valenciana que imparteix Ensenyaments d’Educació Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de grau bàsic, mitjà i superior.

està situat en l’Avinguda de les Corts Valencianes s / n, al costat del Pavelló Municipal d’esports, col·legi ALPE i lloc de la Creu Roja.

El Consell Escolar de l’Institut Educació Secundària número 2 de Torrevieja, en la sessió celebrada el 2 d’abril de 1998, aprovada sol·licitar per a l’esmentat centre la denominació específica de les Llacunes. Aquesta Proposta VA SER aprovada pel Consell Escolar Municipal, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 1998, i Disposa de l’informe favorable de la Inspecció Educativa de la Direcció Territorial de Cultura i Educació d’Alacant, de data 28 de març de 2003. L’ordre d’1 de juliol de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, atribueix la denominació específica de les Llacunes en l’Institut d’Educació Secundària número 2 de Torrevieja.

A Torrevieja existeixen dotze Centres de primària Públics més un col·legi concertat (amb primària, secundària i batxillerat), els Centres Públics de primària estan adscrits als cinc IES que existeixen en la localitat. L’IES Les Llacunes té adscrits el CEIP Havaneres i el CEIP Inmaculada.

Els Ensenyaments que actualment s’imparteixen en El nostre centre són en doble torn: en torn diürn ESO els Centres Públics de primària estan adscrits als cinc IES que existeixen en la localitat.