Banco de recursos

Banco de recursos

PROGRAMA BANC DE LLIBRES

Només alumnat nou al sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.
Procediment entrar a formar part:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Per a tots.
Per a pertànyer al Banc de Llibres, s’ha de fer lliurament del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular utilitzats durant el curs acadèmic anterior. En el cas que siga el primer curs al centre, aportar certificat de requisits del centre educatiu anterior, o informe d’exclusió social*.

*Per tal de conseguir l’informe: Acudir a l’oficina d’inclusó social. Demanar instància genérica amb destinació «Per a formar part del banc de llibres del IES La Plana»

Normativa:
Resolució de 18 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2023-2024 (DOGV núm. 9601, de 23 de maig).

Informació general «Banc de Llibres»
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto