AVALUACIONS

En el següent document es pot consultar el calendari d’avaluacions per a aquest curs escolar: