MOBILITAT A ROMA AMB EL PROJECTE ERASMUS+

Els docents de l’IES la Foia continuen amb les mobilitats de formació dins del programa Erasmus+ Future Minds. Des del centre s’aposta per la formació del professorat per a proporcionar a l’alumnat un ensenyament de qualitat vinculat amb els interessos europeus. La setmana del 30 de novembre Ana Pérez Biedma, professora de clàssiques, va viatjar a Roma per a assistir a un curs de digitalització: ICT Tools for Creative and Collaborative Classroom.

Durant el curs, cofinançat per la Unió Europea, la docent ha aprofundit en l’ús d’aplicacions i entorns en línia que impulsen el treball col·laboratiu i la creativitat. L’objectiu és crear activitats més atractives i involucrar a l’alumnat en interessants projectes col·laboratius o activitats creatives en línia, desenvolupant així el seu esperit crític i emprenedor i enfortint les seues competències digitals.