Departaments

Biologia i Geologia

Economia

Física i Química

Geografia i Història

Anglés

Música

Tecnologia

Castellà

Educació Física

Formació i Orientació Laboral (FOL)

Grec

Llatí

Orientació

Valencià

Dibuix

Filosofia

Francés

Informàtica

Matemàtiques

Religió