Tutories Cicles

TUTORIES PRIMERA AVALUACIÓ.

 

 1. Introducció.  Presentació  i acolliment.  Fitxa Individual de l’alumne
 2. Participació en el centre. Elecció delegat. Acta.
 3. Xarra Departament Orientació: Hàbits i tècniques d’estudi
 4. Informació sobre: Fons Social Europeu, Convalidacions, Faltes d’assistència, Pèrdua d’avaluació contínua, Promoció a 2n curse. Nombre de convocatòries, Exempció FCT, FP Dual, FCT a Europa, …
 5. Xarrades d’orientació vocacional grupal.
 6. Tècniques d’estudi: trucs científicament provats per a estudiar més i millor + Xarrada Departament Orientació per a memoritzar millor.
 7. 25 de novembre:  Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència cap a la Dona
 8. Xarrada de prevenció de Violència de gènere. Fundació Ana Bella
 9. Pre i post avaluació. Fitxa
 10. Presa d’anotacions.

 

 

TUTORIES SEGONA AVALUACIÓ .

 

 

 1. Tutories individualitzades: Departament Orientació: Orientació vocacional i professional.
 2. Eixides visites a les Universitats alumnes cicle superior 2.
 3. Formació i orientació laboral. Impartit en el mòdul professional de FOL.  Futur acadèmic i Professional
 4. 8 de març: Dia Internacional de la Dona.
 5. Xarrada de Fundació Ana Bella sobre la Prevenció en la violència de genere
 6. Valor de l’esforç. Qüestió d’actitud. El palau de paper
 7. Test d’autoconeixement d’un mateix i del grup. “Des d’ací fins allí”
 8. Xarrada de prevenció de l’ansietat per als exàmens: Departament d’Orientació
 9. Exercicis de prevenció de l’ansietat per als exàmens 2: Autoregistre d’emocions i pensaments negatius: Departament d’Orientació
 10. Curts per a treballar valors

 

 1. Eines per a la cerca d’ocupació: Linkedin (mòdul Màrqueting Digital)
 2. Pre i post avaluació. 
 3. Preparació de l’alumnat per a les pràctiques en centres de treball (FCT). Educar en valors. Puntualitat. Saber estar. Educació. Atenció al client. (Continguts impartits per professorat del departament de Comerç i Màrqueting).
 4. Xarrades impartides per empresaris i empresàries d’entitats col·laboradores, per a motivar i preparar a l’alumnat cap a el  món laboral.

 

 

TUTORIES TERCERA AVALUACIÓ. 

 

 

 1. Tutories individualitzades Departament d’Orientació sobre orientació vocacional i professional.
 2. Formació i orientació laboral. Impartit en el mòdul professional de FOL
 3. Galeria comercial.
 4. Xarrada grupal sobre l’addicció al joc online
 5. Xarrada grupal informació dels graus universitaris: Finances i comptabilitat, Administració d’empreses i Economia. Impartida per antics alumnes d’FP  que en l’actualitat estan en la Universitat .
 6. Informació individualitzada de proves d’accés als Cicles formatius. Informació/Orientació sobre les diverses Famílies professionals.

 

BLOC A: Sensibilització temes socials:

 

 1. Sensibilització amb l’Alzheimer.
 2. Coneixement Aula CIL del centre
 3. Coeducació i prevenció de la violència de gènere: El joc dels rols” “Mestresses  de casa”, El món a l’inrevés”,”Qui fa què”, “Reparació de cotxes” i “Anàlisis de la publicitat”.

 

 

BLOC B: Millora de la comunicació oral i TIC:

 

 1. Com millorar parlar en públic. Llenguatge corporal
 2. Noves tecnologies i programes per a presentacions orals. FreeMind, Prezi i Powtoon.

 

 

BLOC C: Millora de les habilitats personals:

 

 1. Presa d’anotacions o notes de classe
 2. Millora de l’autoestima i autoconcepte.

 

BLOC D: Programa d’Orientació Vocacional. Fase d’autoconeixement.

 

 1. Test d’intel·ligències múltiples relacionat amb orientació vocacional.
 2. Programa d’orientació vocacional en línia

 

BLOC E: ORIENTACIÓ LABORAL.  

 1. El curriculum vitae. Com fer un CV d’alt impacte.
 2. La carta de presentació.
 3. L’entrevista de treball.

(apartats 1, 2, 3 seran tractats dins dels continguts del mòdul de FOL, Formació i Orientació Laboral, que és transversal)

 1. Creació i gestió d’un perfil en LinkedIn (impartit en el  mòdul de Màrqueting Digital)