Instàncies:

Instancia pròpia del centro

General http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/01009.pdf

Sol·licituds de títols

http://www.cece.gva.es/soportegc/documents/MP_18529_V1_TIT.pdf

Alumnes Cicles Formatius

Annex VII: Sol·licitud d’anul·lació de matrícula de Cicle Formatiu

Annex IX: Sol·licitud de renuncia de convocatòries de Cicles Formatius

Annex X: Sol·licitud d’ exempció del mòduls de Formació en Centres de Treball

Annex XIII: Sol·licitud d’ ajornament de qualificació del mòdul de Formació en Centres de Treball

Annex XIV: Sol·licitud de convalidació d’ estudis, el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (Títols LOGSE)

Annex XV: Sol·licitud de convalidació d’ estudis, el reconeixement del qual correspon als directors dels centres (Títols LOE)

Annex XVII: Sol·licitud de convalidació d’ estudis, el reconeixement del qual correspon al Ministeri d’ Educació