Convalidacions

■ Convalidacions d’assignatures o exempció d’Educació Física en la ESO i Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultaneament estudis professionals de música o dansa, o acredita la condició d’esportista d’èlit.

En aquest enllaç trobarà la informació sobre la sol·licitud de les convalidacions:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15490

■ Exempció de la assignatura de Valencià
(sol per als alumnes que es matriculen per primera vegada en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana)

Tota la informació la trobarà en aquest enllaç:

http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=235