Resultats Consell Escolar

📢🎉 Resultats de les Votacions del Consell Escolar a l’IES Honori Garcia

Després d’una jornada participativa i democràtica, els resultats de les eleccions per al Consell Escolar de l’IES Honori Garcia ja estan aquí. A continuació, es presenten les persones escollides per representar diferents sectors de la comunitat educativa:

Per Part del Professorat:

  • Maria Dolores Lozano Garnés
  • José Òscar Ángel Grima
  • Mónica Gózalo Casabó
  • Paula Aguilar Jiménez

Per Part de les Famílies:

  • Luisa María Nebot Navarro
  • Júlia López Burguete

Per Part de l’Alumnat:

  • Celina Garcia Fuentes
  • Adam Rabbah Escudero

Representant del Personal d’Administració i Serveis (PAS):

  • Sebastian Mastínez Vicent

Felicitacions als membres electes! Agraïm la participació de tots els membres de la comunitat educativa en aquest procés. Este

Enhorabona i gràcies a tots els qui han contribuït a aquest procés democràtic! 🗳️👏🏫 #ConsellEscolar #ParticipacióDemocràtica #IESHonoriGarcia 🎓🌟