FP DUAL

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la Formació Professional Dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres on s’imparteixen estudis de formació professional i les empreses, durant el procés formatiu de l’alumnat.

L’alumne/a rep part de la formació professional en el nostre centre IES Honori Garcia. L’altra part l’obté mitjançant les activitats formatives i productives en una empresa.

La flexibilitat organitzativa de la formació professional dual permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L’alumnat en FP Dual pot tindre una retribució en modalitat beca o amb contracte de formació.  L’empresa té bonificada la Seguretat Social en els dos casos.

Al nostre IES Honori Garcia impartim la modalitat d’FP Dual en els cicles següents:

A més, l’alumnat que finalitza una modalitat d’FP Dual, continuarà fent les seues pràctiques formatives (FCT, no remunerades) a la mateixa empresa, la qual cosa va a suposar que obtinga una doble preparació per a la seua inserció en el món laboral.

Algunes de les empreses que participen a l’FP Dual són:

Avantatges de la FP DUAL

Per a l’empresa

Principalment, va a disposar de personal qualificat adaptat a les necessitats de l’organització i format en el seus processos i cultura empresarial.  Però a més a més l’empresa va a conseguir altres avantatges:

  • Col·laborar en el currículum laboral d’una persona o grup de persones
  • Augmentar l’atractiu de l’empresa per a potencials treballadors/es
  • Visibilitat de la sensibilitat social de l’empresa
  • Eina de preselecció de futurs/es treballadors/es

Per a l’alumne

  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca.
  • Desenvolupar el potencial professional.
  • Aprendre en situacions reals de treball.
  • Adquirir experiència laboral, desenvolupant competències professionals, i treballar en equip.

Sol·licitud alumnat FP DUAL

Si la seua empresa està interessada en l’alumnat format a l’IES Honori García de la Vall d’Uixó, pot posar-se en contacte amb el Centre: en el telèfon 964 399010 o enviar les seues dades  a l’adreça de correu electrònic: 12002661.fct@edu.gva.es

Ens posarem en contacte amb vostés al més prompte possible per concretar les activitats a desenvolupar en el lloc formatiu mitjançant un formulari.