Oferta Educativa

Actualment el centre té al voltant de 1450 alumnes i mes de 110 professors.

Educació Secundària Obligatòria

L’ÉS Gabriel Miró ofereix els 4 nivells de l’Educació Secundària Obligatòria, els programes PMAR i PR4. Pertany a la Xarxa de Centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana, disposem de dues línies d’ensenyament bilingüe en tota la secundària.

Batxillerat Diürn i Nocturn

Les modalitats de Batxillerat que es poden estudiar tant en règim diürn com nocturn són les següents:

  • Ciències
  • Humanitats i Ciències Socials.

Formació Professional Bàsica

El centre ofereix dues especialitats de Formació Professional Bàsica

  • FPB Electrònica i Electricitat
  • FPB Perruqueria i Estètica
  • FPB Perruqueria i Estètica de 2n oportunitat (torn vespertí)

Cicles Formatius de Formació Professional Específica

Les titulacions que s’ofereixen pertanyen a la família de “Serveis Socioculturals i a la Comunitat”, i condueixen a les titulacions de:

  • Tècnic de Grau Superior en Integració Social
  • Tècnic de Grau Superior en Educació Infantil
  • Tècnic de Grau Superior en Promoció d’Igualtat de Gènere
  • Tècnic de Grau Mitjà en Atenció a Persones en Situació de dependència
  • Tècnic de Grau Mitjà en Atenció a Persones en Situació de dependència (Semipresencial)