Batxiller

El Batxillerat té com a finalitat la formació general dels alumnes i de les alumnes, així com la seua orientació i preparació per a aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis superiors, tant universitaris com de formació professional específica de grau superior.

Als estudis del batxillerat poden accedir les alumnes i els alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

El Batxillerat forma part de l'Educació Secundària i comprén dos cursos acadèmics, que els estudiants cursaran generalment a partir dels setze anys d'edat.

En el nostre centre, es poden cursar dues modalitats de Batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials.