FÍSICA I QUÍMICA

Dpt_FísicayQuímica1

Newtonmoleculapenetraciokeplermagnetisme

INFORMACIÓ D’INTERÉS ►     

LABORATORIS ►

ALUMNES ►

DOCÈNCIA AL LABORATORI ►

EXTRAESCOLARS ►

PREMIS I CONCURSOS ►

 INTERCANVIS ►

CAMPUS CIENTÍFICS ►

PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT
           

Josep Usó i Mañanós

Llicenciat en Ciències Químiques per la UV

Professor agregat de Física i Química     

Cap d’estudis i escriptor

@JosepUs2

web autor

Llorenç Monferrer Pons

Catedràtic de Física i Química

Doctor en Química

@Lmonfer

Canal Multimonfer