Admissió Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i CEE: Calendari

❗️Admissió Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i CEE: Calendari

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2024, del director general de Centres Docents, per la qual s’establix el calendari i es dicten instruccions respecte al procediment d’admissió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, per al curs 2024-2025

▪️ANNEX I Calendari d’admissió per als Ensenyaments d’Educació Infantil i Educació Primària Curs 2024-2025

▪️ANNEX II Calendari d’admissió per als Ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria Curs 2024-2025

▪️ANNEX III Calendari d’admissió per als Ensenyaments de Batxillerat Curs 2024-2025

Annexos fins al XIII

https://dogv.gva.es/datos/2024/04/26/pdf/2024_3667.pdf