NOVETATS AVALUACIÓ LOMLOE

En la nova llei LOMLOEen primer i tercer de l’ESO canvia el registre dels resultats de l’avaluació. Ara és un sistema de qualificacions i valoracions qualitatives i es regeixensegons aquesta taula:

ESO (NOVETATS)
CodificacióValors
5(IN) Insuficient
4(SU) Suficient
3(BE) Bé
2(NT) Notable
1(EX) Excel·lent

2n, 4t de l’ESO sense canvis

Batxillerat sense canvis