Avís informació Web Família

La direcció del Broch i Llop informa a les famílies que el centre no és responsable del que puguen veure a Ítaca. El dia 12 de setembre serà oficial el llistat de grups.

Demanem paciència i que esperem a l’inici de les classes. No colapsen el telèfon preguntant. 

Moltes gràcies