Matrícula FP Bàsica Curs 2022-23

Matricula Formació Professional Bàsica

Nom de l'alumne(Required)
Adreça(Required)
MM slash DD slash YYYY
Nom del Pare(Required)
Nom de la Mare(Required)
No convivència dels progenitors
Hi ha limitació de la pàtria potestat d'alguns dels progenitors?
Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals(Classes de vesprada)
Exposa que el/la meu/a fill/a està matricluat/da en la FPB "Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals" i em compromet a que assitisca amb regularitat a les classescorresponents de tots els mòduls integrants d'este programa i que conec la norma per la qual perdrà la condició d'alumne en el cas de tindre un percentatge superior al 15 % de faltes no justificades degudament.
Max. file size: 30 MB.
Adjuntar justificant de l'abonament de 35 euros. Entitat bancària: Caixa Rural d'Algemesí Compte: ES26-3117-0004-27-2084097126
Max. file size: 30 MB.
Concepte targeta d'identitat (2,04 euros). Els alumnes exempts de l'abonament de la taxa o amb bonificació del 50 % del seu import, ho hauran d'acreditar documentalment. L'alumne pot imprimir-se i pagar les taxes des de casa amb targeta ceice.gva.es/doc046/gen/es/
Política de privacitat(Required)