Física i Química – Pendents

RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA DE CURSOS ANTERIORS

Recuperació de Física i Química pendent de 2n d'ESO.

Els/asalumnos/as que tinguen pendent laasignatura de Física i Química de 2n d'ESO hauran de presentar-se a una prova/examen extraordinari que es realitzarà després de les vacances de Pasqua. En aquest examen es tractaran els aspectes més fonamentals de l'assignatura. Per a poder orientar i atendre els alumnes els professors del departament comunicaren hores d'atenció per a poder orientar i resoldre dubtes dels alumnes. S'informarà dels temes i continguts i es donaran algunes recomanacions pràctiques per al seu estudi i recuperació.

 

Recuperació de Física i Química pendent de 3r d'ESO.

Els/as alumnes/as que tinguen arracada l'assignatura de Física i Química de 3r d'ESO tindran dues maneres de poder aprovar-la:-S iel/l'alumne/a cursa en 4° d'ESO l'assignatura de Física i Química i éstea prova les 2 primeres avaluacions, tindria aprovada automàticament l'assignatura Física i Química de 3° d'ESO amb un 5 (suficient).-Si el/la alumne/a no cursa en 4t d'ESO l'assignatura de Física i Química, o si que la cursa, però no ha aprovat les dues primeres avaluacions, o simplement vol obtindre més d'un 5, deurà presentarsea una prova/examenextraordinario que es realitzarà després de les vacances de Pasqua. En aquest examen es tractaran els aspectes fonamentals de l'assignatura.Per a poder orientar i atendre els alumnes, els professors del departament comunicaren les hores d'atenció per a poder orientar i resoldre els dubtes dels alumnes. S'informarà dels temes i continguts i sedaran algunes recomanacions pràctiques per al seu estudi i recuperació.

 

Recuperació de Física i Química pendent de 1r de BATXILLERAT.

Els/as alumnes/as que tinguen arracada l'assignatura de Física i Química de 1ºdeBachillerato, si estan cursant l'assignatura en 2ºdeBachillerato hauran d'aprovar les   dues primeres avaluacions per a poder recuperar les   assignatures. En cas de no aprovar les hauran de presentar-se a una prova/examen extraordinari que es realitzarà després de Pasqua. En el cas que en 2ºdeBachillerato no s'estiga cursant ni la Física ni la Química elalumno/a haurà de presentar-se a una prova/examen extraordinari que es realitzarà després de Pasqua. Aquest examen tractarà dels aspectes més fonamentals de l'assignatura. Per a poder orientar i atendre els alumnes els professors del departament comunicaren hores d'atenció per a poder orientar i resoldre dubtes dels alumnes. S'informarà dels temes i continguts i sedaran algunes recomanacions pràctiques per al seu estudi i recuperació. Es facilitaran materials amb exercicis i problemes, etc .