A la nostra UPH donem suport i assistència a l’alumnat ingressat a la sisena planta de l’HGU d’Elx així com a l’alumnat de l’hospital de dia.

Segons l’Ordre 20/2019 de 30 d’Abril per la qual es regula l’organització de la resposta educativa, atenem:

  • Alumnat del segon cicle d’Educació Infantil (3 a 5 anys)
  • Alumnat en edat d’escolarització obligatòria de 6 a 16 anys
  • Alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius.
  • Alumnat amb necessitat educatives especials escolaritzats en Centres Específics d’Educació Especial amb independència de la seua edat.
  • Xiques puèrperes menors de 18 anys, segons la Llei 6/2009 de 30 de Juny de Protecció a la Maternitat, si encara estan en la edat d’escolarització obligatòria, per a facilitar la seua formació i en qualsevol cas, per a oferir orientació i recolzament.