Objectius

Segons l’Ordre 20/2019 de 30 d’Abril per la qual es regula l’organització de la resposta educativa, a l’article 58.3 

 • Planificar i desenvolupar aspectes relacionats amb l’aprenentatge acadèmic, cosa que implica:
  • Desenvolupar les programacions didàctiques de les diferents assignatures.
  • Col·laborar en l’avaluació dels coneixements adquirits durant el període de convalescència 
 • Planificar i desenvolupar aspectes relacionats amb la tutoria i l’acompanyament personalitzat, cosa que implica:
  • Planificar i desenvolupar activitats per a l’organització del treball  acadèmic i l’estudi. 
  • Proposar activitats per a promoure el benestar personal i social de l’alumnat atès i mantindré la interacció amb les companyes i companys   del centre docent on l’alumnat està matriculat.
  • Participar en les reunions de coordinació amb el professorat del centre docent on l’alumnat està matriculat.
  • Col·laborar amb les tutores o els tutors de l’alumnat en les reunions amb les famílies per a facilitar l’assessorament i informació sobre el procés educatiu i fomentar-ne la implicació en la pressa de decisions.
  • Planificar la transició de l’alumnat al centre docent de referència i fer tasques d’acompanyament en el moment de la incorporació.
  • Complimentar un registre diari de les sessions d’atenció directa a l’alumnat i les actes de les reunions de coordinació amb el professorat del centre docent de referència.
  • Elaborar l’informe final de l’atenció educativa realitzada per a lliurar-lo al centre docent de referència.