I CONGRÉS EDUCACIÓ I ENTORN RURAL

BANNER RURALITAT VALENCIÀ

El I Congrés Educació i entorn rural se celebrarà, en format híbrid amb participació presencial i en línia, els dies 6, 7, 8, 9 i 11 de febrer de 2023. Constituirà un espai on es compartiran experiències i testimoniatges del treball desenvolupat a l'escola rural.

ℹ Informació

Aquest Congrés desenvolupa diversos eixos temàtics, objectius i continguts relacionats amb l'escola rural.

Es tracta d'una gran oportunitat per poder reflexionar conjuntament, compartir propostes, experiències i estratègies que contribuiran a crear una xarxa d'escoles rurals.

EIXOS TEMÀTICS

- Educació en territoris rurals: models de desenvolupament territorial.
- Currículum: processos d'ensenyament/aprenentatge en els centres escolars situats en territoris rurals.
- El paper del docent a l'escola rural.
- Gestió i direcció dels centres educatius situats en territoris rurals: creació de xarxes de treball.
- El paper de la comunitat educativa en els centres escolars rurals: l'escola oberta a l'entorn.

OBJECTIUS
CONTINGUTS

Al I Congrés d'Educació i entorn rural es desenvoluparan 5 blocs temàtics al voltant de l'escola rural en diversos dies.

A la següent graella es pot consultar la distribució dels blocs temàtics i els CEFIRE responsables de la coordinació de cada dia.

ORGANITZACIÓ (1)

☑ Contacte CEFIRE coordinador

El Congrés tindrà dues parts clarament diferenciades, amb els seus programes corresponents.

Podrien tindre lloc canvis en el programa, que serien comunicats per aquest canal.

Programa de matí

De dilluns a dijous en horari de matí es realitzaran sessions per videoconferència per a difondre experiències de projectes de centres educatius amb la participació de l'alumnat. El professorat assistent no rebrà certificació.

⏬ ENLLAÇ A LES VIDEOCONFERÈNCIES DE MATÍ

Els enllaços estaran disponibles dues hores abans de l'inici de la videoconferència.

DILLUNS 6

VIDEOCONFERÈNCIA

DIMARTS 7

VIDEOCONFERÈNCIA

DIMECRES 8

VIDEOCONFERÈNCIA

DIJOUS 9

VIDEOCONFERÈNCIA

Programa de vesprada i dissabte de matí

De dilluns a dijous en horari de vesprada i el dissabte al matí es realitzaran sessions formatives per al professorat. Les persones assistents que complisquen amb el mínim d'assistència (9 hores) sí que rebran certificació. Les opcions de certificació apareixen detallades en l'apartat corresponent.

A més, totes les vesprades, es gravarà un podcast en directe del Congrés.

⏬ INFORMACIÓ LLOC PRESENCIAL I ACCÉS A LES VIDEOCONFERÈNCIES (VESPRADA I DISSABTE MATÍ)

Els enllaços estaran disponibles dues hores abans de l'inici de la videoconferència. Mitjançant l'enllaç es realitzarà el registre d'assistència.

DILLUNS 6

SEU: Agres
 • LLOC PRESENCIAL
 • Centre Cultural Mariola
 • C/ Científic Jaime Miquel Calatayud, 33
 • 03837 Agres

DIMARTS 7

SEU: Aielo de Malferit
 • LLOC PRESENCIAL
 • Saló de Plens de l'Ajuntament
 • Plaça Palau, 4
 • 46812 Aielo de Malferit

DIMECRES 8

SEU: Benlloc
 • LLOC PRESENCIAL
 • Escorxador de Benlloc
 • C/ del Treball, 33
 • 12181 Benlloc

DIJOUS 9

SEU: Vilafranca
 • LLOC PRESENCIAL
 • Sala de teatre Carles Pons
 • Avinguda de Castelló, 63
 • 12150 Vilafranca

DISSABTE 11

SEU: Aras de los Olmos
 • LLOC PRESENCIAL
 • Teatre Municipal
 • Plaza Los Serranos, 3
 • 46179 Aras de los Olmos
La sessió amb seu en Vilafranca que va quedar ajornada per causes meteorològiques, es realitzarà el dimecres 22 de març en horari de 17 h a 20 h. Igual que en la resta de sessions, s'oferirà en format híbrid amb la possibilitat de poder assistir de manera presencial o per videoconferència.
Quant a la certificació, una vegada realitzada aquesta sessió es procedirà a realitzar el càlcul d'hores d'assistència de cada persona i es remetrà el certificat corresponent. Les opcions de certificació apareixen detallades en l'apartat corresponent.

A més, comptarem amb l'enregistrament en directe del podcast del Congrés.

⏬ INFORMACIÓ LLOC PRESENCIAL I ACCÉS A LES VIDEOCONFERÈNCIES (JORNADA VILAFRANCA)

DIMECRES 22 MARÇ

SEU: Vilafranca
 • LLOC PRESENCIAL
 • Sala de teatre Carles Pons
 • Avinguda de Castelló, 63
 • 12150 Vilafranca

En horari de matí, es compartiran diverses experiències de centres amb l'alumnat. Pots consultar-les al següent llistat per triar les opciones que et resulten més interessants.

👁‍🗨️ Projecte Coeducació

IES Secció Pare Arques i CEIP Verge dels Dolors

El projecte potencia la coeducació entre l'equip docent i l'alumnat, amb l'objectiu que aquest creixi i es desenvolupi sense biaixos de gènere.

👁‍🗨️ Documental: "Allò que vivim, memòries d'una generació"
👁‍🗨️ La benvinguda a l'IES Marina Baixa
👁‍🗨 Expressa't
👁‍🗨 Patis actius i coeducatius
👁‍🗨 La llana
👁‍🗨️ Robòtica a l'escola rural
👁‍🗨️ Projecte Corral'Art: espai col·laboratiu, visual i sonor al voltant de la ruralitat
👁‍🗨️ Projectes: La ràdio al Mirantbó i rutes literàries
👁‍🗨 Ambients d'aprenentatge
👁‍🗨️ Programa germà/na major
👁‍🗨 El petit príncep

DIFUSIÓ D'EXPERIÈNCIES AMB L'ALUMNAT (matí de dilluns a dijous)

Les experiències amb l'alumnat en horari del matí no se certificaran per al professorat assistent. 

Aquestes sessions formatives es realitzaran únicament per videoconferència.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT. CERTIFICACIÓ DE LES SESSIONS FORMATIVES (vesprada de dilluns a dijous i dissabte de matí)

El professorat podrà assistir als blocs formatius que considere. Solament se certificarà la formació si es reconeix l'assistència a un mínim de 9 hores de formació.

Les sessions de dilluns a dijous (blocs A, B, C, D) seran presencials, encara que també tindran l'opció de seguir-se a distància per videoconferència. Per aquest motiu, el control d'assistència es realitzarà a través de les dues vies (fulla de signatures presencial i registre en línia).

La sessió del dissabte (bloc E) tindrà un caràcter únicament presencial (a causa de les característiques del programa). És per això que el control d'assistència es realitzarà únicament mitjançant full de signatures.

L'assistència a les sessions de dilluns a dijous en horari de vesprada (blocs A, B, C, D) computaran, cadascuna, com 3 hores de formació. L'assistència a la sessió del dissabte al matí (bloc E) computarà com 6 hores de formació.

Es podran fer les combinacions que es consideren. És important remarcar que només se certificarà la formació si l'assistència (per la via que siga) concorda amb alguna de les quatre opcions següents:

No serà necessari que el professorat informe de les sessions a les quals assistirà de manera prèvia. El control d'assistència es revisarà una vegada finalitzat el Congrés, tenint en compte tant els fulls de signatures presencials com els registres telemàtics d'assistència a les videoconferències.