Catàleg iMou-te

Filtres /Filtros

Províncies/Provincias

Introduïsca qualsevol paraula completa o parcial per a buscar amb independència de majúscules, minúscules i accentuació en la fitxa completa de les activitats. Pot introduir diverses paraules separades per espais i es mostraran els resultats coincidents amb qualsevol d'elles.

/ Introduzca cualquier palabra completa o parcial para buscar con independencia de mayúsculas, minúsculas y acentuación en la ficha completa de las actividades. Puede introducir varias palabras separadas por espacios y se mostrarán los resultados coincidentes con cualquiera de ellas.

Contacto /Contacte:

Pot escriure al següent correu per a qualsevol dubte o incidència relacionada amb iMou-te /Puede escribir al siguiente correo para cualquier duda o incidencia relacionada con iMou-te

imoute@gva.es

Catàleg /Catálogo

Mostrant /Mostrando 450

46006495-96782378: nombre

46006495 - IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE . PATERNA (VALÈNCIA)

03007509-89545367: CAMBIO METODOLÓGICO,INTERNACIONALIZACIÓN Y APRENDIZAJE COOPERATIVO

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA (ALACANT)

03010168-24337818: PROYECTO DE HIGIENE POSTURAL Y EMOCIONAL

03010168 - IES CAP DE L´ALJUB . SANTA POLA (ALACANT)

03003656-82632638: PRÀCTICA PSICOMOTRIU RELACIONAL (INFANTIL)

03003656 - CEIP MARE DE DÉU DEL CARME . CAÑADA (ALACANT)

03010168-02407085: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CICLOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO (COCINA /PASTELERÍA Y SERVICIOS EN RESTAURACIÓN)

03010168 - IES CAP DE L´ALJUB . SANTA POLA (ALACANT)

46005909-02782623: ESCACS SANTANERS (RÀDIO I ESCACS)

46005909 - CEIP SANTA ANNA . OLIVA (VALÈNCIA)

46015061-55907588: Learning Art with an Art Album Project. “The ABC’S of Art”.

46015061 - CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ . ALDAIA (VALÈNCIA)

03000989-64757386: Inserción Profesional y aprendizaje de competencias laborales mediante prácticas en empresas (PROGRAMA APRENDIZ)

03000989 - CENTRE PRIVAT NAZARET . ALACANT (ALACANT)

03016468-52609221: TREBALL PER ÀMBITS EN 1r D'ESO. MISSIÓ LA TERRA

03016468 - IES L'ALLUSSER . Mutxamel (ALACANT)

12003663-33605646: La formación semipresencial en la FP de grado superior

12003663 - IES ALTO PALANCIA . SEGORBE (CASTELLÓ)

12003663-37800527: Proyecto de innovación en la FP Básica. ABP y APs en la FP Básica

12003663 - IES ALTO PALANCIA . SEGORBE (CASTELLÓ)

12003663-63083801: Enseñanza semipresencial en la FP (grado superior familia agraria)

12003663 - IES ALTO PALANCIA . SEGORBE (CASTELLÓ)

12004199-70381428: PROPOSTES D'APRENENTATGE

12004199 - CEIP MANUEL FOGUET . VINARÒS (CASTELLÓ)

12004199-75348463: ESPAIS D'APRENENTATGE

12004199 - CEIP MANUEL FOGUET . VINARÒS (CASTELLÓ)

46016397-95073083: Innovación en la FP del IES La Marxadella

46016397 - IES LA MARXADELLA . TORRENT (VALÈNCIA)

03013224-67470724: Transformación metodológica en el CFGS DAW

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013224-85884200: Ámbitos en 1º y 2º ESO: Experiencia mediante proyectos.

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03000394-29345614: EXPERIÈNCIES DEL CENTRE EDUCATIU: ORGANITZACIÓ CENTRE I DIRECCIÓ/ERASMUS+/ ÀMBITS/E-TWINNING/PROJECTE DIGITAL, ETC.

03000394 - IES PARE VITÒRIA . ALCOI (ALACANT)

03000400-08114173: ITINERARI INTERCONNECTAT BAT-FP INTERNACIONAL STEAM

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-19384628: ÀMBITS EN 1ER I 2N D'ESO

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-33412654: SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT EN FP

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-35672160: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-41972694: APRENENTATGE COL·LABORATIU BASAT EN REPTES EN LA FAMÍLIA PROFESSIONAL DE FUSTA I MOBLE

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-72823185: APRENENTATGE COL·LABORATIU BASAT EN REPTES EN 3R I 4T D'ESO

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-82287919: REPTES I PROJECTE ECODIMONI EN AUTOMOCIÓ

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03000400-99425855: REPTES EN ELS CICLES DE COMERÇ I MARKETING

03000400 - IES COTES BAIXES . ALCOI (ALACANT)

03001210-11651264: Estrategia metodológica que promueve la inclusión: "CANTANDO LEO MEJOR"

03001210 - CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03001210-32126383: Aula Puente, camino a la Inclusión.

03001210 - CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03003978-37946710: La metodología inductiva o el método vivo en la enseñanza del latín: el método Orberg.

03003978 - IES MACIÀ ABELA . CREVILLENT (ALACANT)

03003978-44298318: El Ministerio del Tiempo (Proyecto innovación y patrimonio cultural)

03003978 - IES MACIÀ ABELA . CREVILLENT (ALACANT)

03008058-94440581: PROPUESTAS DE APRENDIZAJE

03008058 - CEIP LA ROMANA . ROMANA (LA) (ALACANT)

03015208-69111744: Museo Escolar de Puçol: experiencias educativas.

03015208 - CEIP NÚMERO 49 . ELX (ALACANT)

03016602-32707752: MUÉVETE

03016602 - CEIP CIUDAD DEL MAR . TORREVIEJA (ALACANT)

12000649-18498172: "Una nova mirada" : ambients d'aprenentatge de lliure circulació

12000649 - CEIP PARE VILALLONGA . BORRIANA (CASTELLÓ)

46002787-80553531: FP DUAL DE QUALITAT A L'IES 9 D'OCTUBRE

46002787 - IES 9 D'OCTUBRE . CARLET (VALÈNCIA)

46002787-87149375: LA TÈCNICA DE REPRODUIR ART: INCLUSIVITAT, EMPODERAMENT I DEMOCRATITZACIÓ DEL PATRIMONI.

46002787 - IES 9 D'OCTUBRE . CARLET (VALÈNCIA)

46005867-46437706: El treball en infantil: una mirada conscient

46005867 - CEIP VERGE DELS DESEMPARATS . OLIVA (VALÈNCIA)

46005867-82061590: El treball en infantil: una mirada conscient

46005867 - CEIP VERGE DELS DESEMPARATS . OLIVA (VALÈNCIA)

46006495-65820866: FP Dual: Planificació dels períodes de desenvolupament de la FP Dual

46006495 - IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE . PATERNA (VALÈNCIA)

46016397-54841367: Organización del centro. Puesta en marcha del curso.

46016397 - IES LA MARXADELLA . TORRENT (VALÈNCIA)

46016397-58780278: Distintas medidas del PAM del IES La Marxadella (24ESO + 6BAT + 50FP)

46016397 - IES LA MARXADELLA . TORRENT (VALÈNCIA)

46018035-65551054: DANCING WITH LIFE

46018035 - CIPFP MISERICÒRDIA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46018102-66173401: PATI ACTIU: TRANSFORMACIÓ COMUNITÀRIA DELS ESPAIS EXTERIORS

46018102 - CEIP MARTÍNEZ VALLS . ONTINYENT (VALÈNCIA)

46019571-84343480: La salut de l'esquena en la secundària i batxillerat: Projecte ESPALSANA

46019571 - IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46019684-03652718: Aplicación de estrategias CLIL a la Física y Química de 2º ESO

46019684 - IES LA SENDA . QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

46019684-21967905: Preparació de musical colaboratiu

46019684 - IES LA SENDA . QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

46019684-65175710: Parchís feminista-patios igualitarios

46019684 - IES LA SENDA . QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

46021320-73531602: FENT ERASMUS

46021320 - IES "ELS ÉVOLS" . L'ALCÚDIA (VALÈNCIA)

46022919-97740360: 1.- Pla de Dinamització de la Lectura: 30 minuts diaris de lectura 2.- Patis Actius

46022919 - Secció a Sollana de l'IES Joan Fuster . Sollana (VALÈNCIA)

46026354-73432639: PROYECTO DE DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE BIBLIOTECA

46026354 - CEIP LA PATACONA . ALBORAIA (VALÈNCIA)

03005094-18191652: Portfolio competencia/ Fomento lector/ Recreación arqueológica/ Radio escolar

03005094 - IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA . ELX (ALACANT)

03005094-92771891: El cambio climático desde la perspectiva de la Economía

03005094 - IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA . ELX (ALACANT)

03006736-01212763: CÓMO GAMIFICAR Y NO MORIR EN EL INTENTO

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN . NOVELDA (ALACANT)

03006736-95390138: IMPLANTACIÓN DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO en el Colegio Padre Dehon

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓ . NOVELDA (ALACANT)

03003681-02838658: CULTURA DE PENSAMIENTO VESS

03003681 - CENTRE PRIVAT MARÍA ASUNTA . CASTALLA (ALACANT)

03005355-48221373: UN DIA A l'AULA D'INFANTIL (ORGANITZACIÓ PER ESPAIS D'APRENENTATGE)

03005355 - CEIP ANTONIO MACHADO . ELX (ALACANT)

46020315-41360486: CONVIVÈNCIA, IGUALTAT I MEDIACIÓ. CIBERCONVIVÈNCIA

46020315 - IES DE PUÇOL . PUÇOL (VALÈNCIA)

46022831-47946428: ECOAUDITORIA: PROJECTE 50/50 + LLIGA DE LA SOSTENIBILITAT

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46004139-69292252: Catarsi

46004139 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN . GANDIA (VALÈNCIA)

03005355-09032924: LA INCLUSIÓ ÉS POSSIBLE I NECESSÀRIA

03005355 - CEIP ANTONIO MACHADO . ELX (ALACANT)

03005355-45135836: PROJECTE DE COMUNICACIÓ ESCOLAR

03005355 - CEIP ANTONIO MACHADO . ELX (ALACANT)

03005355-51175875: PROJECTE “COMUNICA'T”

03005355 - CEIP ANTONIO MACHADO . ELX (ALACANT)

03006301-58826975: ESPAIS A INFANTIL

03006301 - CEIP ELOY COLOMA . XIXONA (ALACANT)

03006301-91015952: Pinzellades Projecte Educatiu Escola ECO

03006301 - CEIP ELOY COLOMA . XIXONA (ALACANT)

03009853-82273596: PORT (PROJECTE OBERT DE REESTRUCTURACIÓ I TRANSFORMACIÓ) I CUINNOVART (PIIE GLOBAL)

03009853 - CEIP PORT DE XÀBIA . XÀBIA (ALACANT)

03013224-06006479: Crea i gestiona la teua empresa

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

46004115-28521459: LENGUA_lidades

46004115 - CENTRE PRIVAT ESCOLÀPIES GANDIA . GANDIA (VALÈNCIA)

46004115-53997241: ÀMBIT CIENTÍFIC DE 1r dߣESO

46004115 - CENTRE PRIVAT ESCOLÀPIES GANDIA . GANDIA (VALÈNCIA)

46004115-71442884: ENS N’ANEM DE BAR-GUÀRDIES?

46004115 - CENTRE PRIVAT ESCOLÀPIES GANDIA . GANDIA (VALÈNCIA)

46004115-90595281: iPAD TIPS _@_TITULO_EXP_@_ TRICKS

46004115 - CENTRE PRIVAT ESCOLÀPIES GANDIA . GANDIA (VALÈNCIA)

46006070-63086789: COEDUQUEM A TRAVÉS DE LA LLENGUA

46006070 - CEIP LLUÍS VIVES . ONTINYENT (VALÈNCIA)

46007581-68150053: ESCOLA OBERTA, ESCOLA AMABLE, L'ESCOLA BALADRE

46007581 - CEIP BALADRE . SAGUNT (VALÈNCIA)

46007633-30787266: PROYECTOS DE COMPRENSIÓN - ÁMBITOS - CODOCENCIA

46007633 - CENTRE PRIVAT SAN VICENTE FERRER . SAGUNT (VALÈNCIA)

46018047-37439200: Pigmalió, un projecte de convivència entre iguals

46018047 - IES ENRIC VALOR . PICANYA (VALÈNCIA)

46020391-98802949: ABRIENDO EL CENTRO AL BARRIO DEL CARMEN

46020391 - IES BARRI DEL CARME . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

03000047-25284017: Propuestas para una metodología activa y participativa

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000047-63301966: Propuestas para una metodología activa y participativa

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000047-71465632: PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03001647-13375070: CONTEXTOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS

03001647 - CEIP PRÁCTICAS-LA ANEJA . ALACANT (ALACANT)

03001660-41310833: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PAE)

03001660 - CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03001660-45019668: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR (PAE)

03001660 - CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03001908-56552160: PROJECTES EUROPEUS ERASMUS+

03001908 - IES FIGUERAS PACHECO . ALACANT (ALACANT)

03001908-64024757: CONVIVÈNCIA

03001908 - IES FIGUERAS PACHECO . ALACANT (ALACANT)

03002445-48056344: SEQUEROS SALUDABLE

03002445 - IES ANTONIO SEQUEROS . ALMORADÍ (ALACANT)

03003887-82135507: LA LECTURA ES AVENTURA

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003887-91067194: Infantil en la Esperanza

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003887-99301639: ECO HUERTO ESPERANZA

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03004211-10633635: Proyectos europeos

03004211 - CENTRE PRIVAT PAIDOS . Dénia (ALACANT)

03004235-51114027: Organització i funcionament de la Biblioteca del Centre

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-97255016: Mostra del funcionament del nostre equip inclusiu i coeducatiu

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03005082-11289024: PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTON CURRICULAR 3º ESO Y 4º ESO

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005082-30345065: COMPENSATORIA EDUCATIVA 1º Y 2º ESO

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005082-41714940: TRABAJO POR ÁMBITOS EN PRIMERO DE LA ESO

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005951-04760444: Gamificación en el aula.

03005951 - CEIP REYES CATÓLICOS . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03005951-36273675: Expresión artística-corporal.

03005951 - CEIP REYES CATÓLICOS . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03006396-03428719: PROPUESTAS EDUCATIVAS EN INFANTIL

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-06103864: GAMIFICACIÓN ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-09410271: PROPUESTAS EDUCATIVAS EN INFANTIL

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-50155839: TERTULIAS LITERARIAS

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-94923843: INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON TEA EN AULA ORDINARIA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-95222361: GAMIFICACIÓN EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-97986090: INCLUSIÓN ALUMNADO TEA EN AULA ORDINARIA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006487-15877154: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES DES DE LA MIRADA DEL PROJECTE ROMA

03006487 - CEIP AZORÍN . MONÒVER (ALACANT)

03006529-89414064: PROYECTO PLURILINGÜISMO ERASMUS

03006529 - CENTRE PRIVAT DIVINA PASTORA . MONÒVER (ALACANT)

03006529-90169835: PROYECTO INTERIORIDAD SER

03006529 - CENTRE PRIVAT DIVINA PASTORA . MONÒVER (ALACANT)

03006670-47574600: ESPACIOS DE APRENDIZAJE

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006670-95765558: PROPUESTAS DE APENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006761-03821267: ÁMBITO HISTÓRICO-PLÁSTICO EN 2º ESO

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006761-05587121: RadioMola: PIIE "Suma y suena"

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006761-85936689: NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DIDÁCTICA MUSICAL EN LA ESO

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03010119-73309736: ABP de un sistema automatizado de cultivo de microalgas

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010351-68857904: FEM CAMÍ, UN CANVI DE MIRADA

03010351 - CEIP LA FOIA . PETRER (ALACANT)

03010387-06421691: GESTIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ENFOQUES METODOLÓGICOS ACTIVOS EN EL AULA DE INFANTIL

03010387 - CEIP POETA MIGUEL HERNÁNDEZ . ELDA (ALACANT)

03012128-74829134: ESTRUCTURA GAMIFICADA

03012128 - CEIP ALBERTO SOLS . SAX (ALACANT)

03012724-77144915: FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

03012724 - IES BERNAT DE SARRIÀ . BENIDORM (ALACANT)

03013224-14455820: Evaluación por competencias en procesador de cálculo – Principios pedagógicos y didácticos.

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013224-49820817: Llegint canviem el món: lectures LGTBQ per una escola inclusiva i diversa

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013261-00638482: Matemáticas Manipulativas en Educación Primaria " Proyecto Manipumates"

03013261 - CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03013467-24615663: ENTRE LETRAS. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-27420058: AULA VIVE

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-28018311: Organització de lߣàmbit sociolingüístic mitjançant lߣaprenentatge basat en projectes.

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-45587537: Érase una vez.... (ámbito científico tecnológico en 1º ESO)

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013637-81117894: METODOLOGÍA VIVENCIAL POR AMBIENTES

03013637 - EI 1er CICLE MARÍA ORTS . ELX (ALACANT)

03013650-78373396: METODOLOGIA VIVA I ACTIVA: PROPOSTES D'APRENENTATGE I TEMPS D'ACOLLIDA I VINCULACIÓ

03013650 - EI 1er CICLE EL BARRANQUET . ONIL (ALACANT)

03014812-66555361: GESTIÓN DE LA GASTROAULA, LA FP DUAL, EL TURISMO INCLUSIVO Y LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CIPFP VALLE DE ELDA

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014861-37744934: Organización y funcionamiento de la FP Dual en los departamentos de Instalación y Mantenimiento y Energía y Agua del IES Gran Vía de Alicante.

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014861-52710511: Proyecto Boomerang

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014861-63262866: Proyecto cuatro tonos

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03015038-92044119: Creación de una comisión de igualdad y convivencia

03015038 - IES RADIO EXTERIOR . ALACANT (ALACANT)

03015117-23034025: LAS 5 E EN LA NUEVA NORMALIDAD NORMALIDAD: METODOLOGÍAS ACTIVAS EN UN PROYECTO TIC INCLUSIVO

03015117 - IES L'ARABÍ . ALFAZ DEL PI (ALACANT)

03015117-28689932: MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA

03015117 - IES L'ARABÍ . ALFAZ DEL PI (ALACANT)

03015117-70368225: TIC EN MATEMÁTICAS (GEOGEBRA)

03015117 - IES L'ARABÍ . ALFAZ DEL PI (ALACANT)

03015117-76819494: PROYECTO INTERDISCIPLINAR DE MEDIO AMBIENTE (PIMA)

03015117 - IES L'ARABÍ . ALFAZ DEL PI (ALACANT)

03015117-78520041: AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS EN LA ESO

03015117 - IES L'ARABÍ . ALFAZ DEL PI (ALACANT)

03015956-84253722: ESCOLA AMIGA DE LA TERRA

03015956 - CEIP L'ARENAL . XÀBIA (ALACANT)

03017953-04730929: CLUB DE LOS VALIENTES

03017953 - CEIP DAMA DE GUARDAMAR . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03017953-21775283: Proyectos europeos: enriqueciendo vidas, abriendo mentes

03017953 - CEIP DAMA DE GUARDAMAR . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03017953-43954951: Propuestas en el aula de educación infantil.

03017953 - CEIP DAMA DE GUARDAMAR . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03017953-47438093: Gamificación como instrumento para la tutoria

03017953 - CEIP DAMA DE GUARDAMAR . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03019007-71045147: PROYECTOS Y CONTEXTOS SIGNIFICATIVOS EN EDUCACION INFANTIL Y EN TERCER CICLO DE PRIMARIA

03019007 - CEIP LA ALMADRABA . ALACANT (ALACANT)

12000510-53449414: CONNECTA AMB LES TIPOLOGIES TEXTUALS

12000510 - CEIP SANTA ÀGUEDA . BENICÀSSIM (CASTELLÓ)

12000510-67487981: L'ATELIER D'ART A INFANTIL

12000510 - CEIP SANTA ÀGUEDA . BENICÀSSIM (CASTELLÓ)

12000704-81350218: Model organitzatiu alternatiu a l'IES Jaume I

12000704 - IES JAUME I . BORRIANA (CASTELLÓ)

12000704-96862028: Model organitzatiu alternatiu a l'IES Jaume I

12000704 - IES JAUME I . BORRIANA (CASTELLÓ)

12003146-82047308: LA MISE: ESCOLA AMB SEGELL DE VIDA SALUDABLE

12003146 - CEIP MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA . VINARÒS (CASTELLÓ)

12005556-26092877: AULA DE JUEGOS

12005556 - IES JÉRICA - VIVER . JÉRICA - VIVER (CASTELLÓ)

12005601-01013894: Aprenentatge Cooperatiu

12005601 - IES GILABERT DE CENTELLES . NULES (CASTELLÓ)

12005601-51038000: Implementació de l'aprenentatge cooperatiu al centre, mitjançant el Programa CA/AC

12005601 - IES GILABERT DE CENTELLES . NULES (CASTELLÓ)

12005601-92781653: Implementació de l'aprenentatge cooperatiu al centre, mitjançant el Programa CA/AC

12005601 - IES GILABERT DE CENTELLES . NULES (CASTELLÓ)

12005741-19473491: INCLUSIÓ I INCLUSIÓ INVERTIDA A L'AULA CIL

12005741 - SECCIO IES SERRA ESPADA . ONDA (CASTELLÓ)

12006585-06424925: Organización inclusiva de la Unidad Específica de Comunicación y Lenguaje

12006585 - CEIP TOMBATOSSALS . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12006585-86155200: La pràctica instrumental com a metodologia inclusiva

12006585 - CEIP TOMBATOSSALS . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12006767-22985958: Gamificació real: «Les Cròniques de Gutsland»

12006767 - CEIP MIRALCAMP . ONDA (CASTELLÓ)

12006767-77072660: Cap a un ensenyament personalitzat a l’Educació Infantil

12006767 - CEIP MIRALCAMP . ONDA (CASTELLÓ)

12007036-53107385: ESCOLA RURAL VIVA , ACTIVA I INCLUSIVA

12007036 - CRA CELUMBRES . CINCTORRES (CASTELLÓ)

46000298-86523501: "ESCOLTA'M, LISTEN TO ME" - RÀDIO A L'ESCOLA

46000298 - CEIP AUSIÀS MARCH . ALBALAT DE LA RIBERA (VALÈNCIA)

46004735-07716298: L'ESCOLA QUE VOLEM

46004735 - CEIP ATTILIO BRUSCHETTI . XÀTIVA (VALÈNCIA)

46004784-48104274: ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE CENTRE

46004784 - CEIP SANT ANTONI DE PÀDUA . XERESA (VALÈNCIA)

46005053-73322066: TRABAJO POR ÁMBITOS EN SECUNDARIA

46005053 - CENTRE PRIVAT EL CARMEN . MANISES (VALÈNCIA)

46006100-50804252: Gamifica la teua classe amb @MyClassGame

46006100 - IES L'Estació . Ontinyent (VALÈNCIA)

46006811-83323583: PROYECTO DE CIENCIAS INTERDISCIPLINAR

46006811 - CENTRE PRIVAT SANTA ANA . POBLA LLARGA (LA) (VALÈNCIA)

46010267-93918595: Makers/Robótica en el aula y Huerto Escolar domotizado

46010267 - CENTRE INTEGRAT LA PURÍSIMA-FRANCISCANAS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46012367-28540066: El aula de comunicación y lenguaje (CYL) como oportunidad para la inclusión.

46012367 - CEIP TEODORO LLORENTE . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46012586-95769777: L'HORT ESCOLAR ECOLÒGIC: fent educació per a la sostenibilitat

46012586 - CEIP BALLESTER FANDOS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46014200-15699307: JFEstel

46014200 - CEIP JOAN FUSTER . MANISES (VALÈNCIA)

46014893-45393595: Internacionalización de un centro educativo - Programas Erasmus +

46014893 - IES LA PATACONA . ALBORAIA (VALÈNCIA)

46016774-35041859: JUGANT AMB LA LLENGUA

46016774 - CEIP COVALTA . ALBAIDA (VALÈNCIA)

46016774-95699301: JUGANT AMB LA LLENGUA

46016774 - CEIP COVALTA . ALBAIDA (VALÈNCIA)

46019003-64962240: Proyecto Interdisiplinar

46019003 - IES DE SEDAVÍ . Sedavi (VALÈNCIA)

46019660-75261759: FORMAS DE TRABAJAR POR PROYECTOS EN FP

46019660 - CIPFP MISLATA . MISLATA (VALÈNCIA)

46020261-88940024: Organització del centre

46020261 - IES DE BENAGUASIL . BENAGUASIL (VALÈNCIA)

46020480-03760771: L'HORT ESCOLAR

46020480 - IES SIVERA FONT . CANALS (VALÈNCIA)

46020480-97468327: MEDIACIÓ EDUCATIVA. OBSERVATORI DE CONVIVÈNCIA.

46020480 - IES SIVERA FONT . CANALS (VALÈNCIA)

46022099-57242802: Onomasticon Aielonae. PIIE

46022099 - IES PORÇONS . AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA)

46022142-52649201: PROJECTE INTERDISCIPLINAR EN 1R I 2N ESO

46022142 - IES DIDÍN PUIG . GUADASSUAR (VALÈNCIA)

46022142-99324891: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES EN ESO I PROJECTE INTERDISCIPLINAR EN BATXILLERAT

46022142 - IES DIDÍN PUIG . GUADASSUAR (VALÈNCIA)

46022831-24270387: MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA A L'IES ALBAL: PIGMALIÓ (TUTORIA ENTRE IGUALS) I MEDIACIÓ

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022831-69472317: PROGRAMES EUROPEUS I PLURILINGÜISME

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022831-69589047: IMAGINA ALBAL: PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME I DEL FRACÀS ESCOLAR

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022831-77155350: ORGANITZACIÓ D'UN CENTRE EDUCATIU: IES ALBAL

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022831-78406775: PROGRAMA D'AULA COMPARTIDA IES ALBAL

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022831-98558323: CODOCÈNCIA I TREBALL COOPERATIU

46022831 - IES ALBAL . ALBAL (VALÈNCIA)

46022993-19231392: CAMBIOS METODOLÓGICOS: CODOCENCIA Y GESTIÓN DE AULA HACIA UN APRENDIZAJE ACTIVO EN EL ALUMNADO. EL ESPACIO COMO TERCER MAESTRO

46022993 - CEIP CASTELLAR-OLIVERAL . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46028041-83554927: MODEL D'ESCOLA DEMOCRÀTICA, DIALÓGICA, PARTICIPATIVA, INCLUSIVA I EN VALENCIÀ

46028041 - CRA BENAVITES-QUART DE LES VALLS . QUART DE LES VALLS (VALÈNCIA)

46028041-99029826: MODELO ESCUELA DEMOCRÁTICA, DIALÓGICA, PARTICIPATIVA, INCLUSIVA I EN VALENCIÀ

46028041 - CRA BENAVITES-QUART DE LES VALLS . QUART DE LES VALLS (VALÈNCIA)

46028430-97577619: TREBALL PER ESPAIS I CONTEXTES D'APRENENTATGE A INFANTIL

46028430 - CEIP ALEJANDRA SOLER . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

03003905-85464849: PROJECTE PICON

03003905 - CEIP FRANCISCO CANDELA . CREVILLENT (ALACANT)

03005151-52081155: UN PASEO POR INFANTIL

03005151 - CEIP CANDALIX . ELX (ALACANT)

03006281-23193920: ORQUESTRA ESCOLAR

03006281 - CEIP SAGRADA FAMILIA . XIXONA (ALACANT)

03007406-27645975: FP Dual y Blog" Promocionando Igualdad"

03007406 - IES GABRIEL MIRÓ . ORIHUELA (ALACANT)

03007406-52613679: Trayectoria en Proyectos Erasmus+ en las etapas Escolar (ESO y Bachillerato), FP (FPB y Grado Medio) y Educación Superior ( FP Grado Superior)

03007406 - IES GABRIEL MIRÓ . ORIHUELA (ALACANT)

03007406-68798408: FERIA DE LA HISTORIA

03007406 - IES GABRIEL MIRÓ . ORIHUELA (ALACANT)

03009749-19166625: Modelos de organización escolar en las aulas UUEE: Epri y Cyl. Medidas organizativas para favorecer la inclusión educativa.

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009749-51343409: DISCIPLINA POSITIVA APLICADA A LA TUTORÍA

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009749-69448372: METODOLOGÍA ABP EN 1º CICLO DE PRIMARIA

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009750-65196998: Tertúlies Artístiques Dialògiques

03009750 - CEIP LES VESSANES . DÉNIA (ALACANT)

03009816-67373285: Crecer con-vivencia en Bacarot

03009816 - CEIP BACAROT . BACAROT (ALACANT)

03010132-82154349: Gestión FCT y FP Dual.

03010132 - IES PERE MARIA ORTS I BOSCH . BENIDORM (ALACANT)

03010430-18319982: Coeducación y Coeducacentres en el IES Santa Pola.

03010430 - IES SANTA POLA . SANTA POLA (ALACANT)

03010430-22642326: Ámbitos e integración curricular desde una perspectiva local.

03010430 - IES SANTA POLA . SANTA POLA (ALACANT)

03012050-36841540: ÁMBITO LINGÜÍSTICO-MUSICAL EN 1º ESO

03012050 - IES MONTSERRAT ROIG . ELX (ALACANT)

03012050-43263291: CONVIVENCIA Y TRANSICIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA

03012050 - IES MONTSERRAT ROIG . ELX (ALACANT)

03012736-04710845: ORGANIZACIÓN FCT

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-48627880: CONVIVENCIA y MEDIACIÓN

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-49413421: Proyectos Erasmus +

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-97665925: TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03014848-76926982: PROJECTE INTERDISCIPLINAR #S4P (Som 4 Pobles).

03014848 - IES DE BIAR . BIAR (ALACANT)

03015075-15961838: PIIE HAMELIN

03015075 - IES LA FOIA D'ELX . ELX (ALACANT)

03018672-76239096: TRANSFORMACIÓ DE L'ESCOLA

03018672 - CEIP PRINCESA DE ASTURIAS . ELX (ALACANT)

12001228-23685643: Compartint experiències

12001228 - IES FRANCESC RIBALTA . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12002506-06255433: SOSTENIBILIDAD AL CENTRO

12002506 - CEIP VERGE FONT DE LA SALUT . TRAIGUERA (CASTELLÓ)

12002661-33370930: Projectes innovadors en la família de Comerç i Màrqueting

12002661 - IES HONORI GARCIA . LA VALL D'UIXÓ (CASTELLÓ)

12003468-63219935: COEDUCA

12003468 - IES JOSÉ VILAPLANA . VINARÒS (CASTELLÓ)

12003468-94493778: TEI: Tutoria entre iguals

12003468 - IES JOSÉ VILAPLANA . VINARÒS (CASTELLÓ)

12004242-62433395: Treball de la inclusió en aula CiL i en la resta de l'escola

12004242 - CEIP GAETA HUGUET . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12005556-00755139: AL HABLA y APRENDEMOS JUGANDO

12005556 - IES JÉRICA - VIVER . JÉRICA - VIVER (CASTELLÓ)

46004841-74334226: SOM DIVERS@S

46004841 - IES CAMP DE TÚRIA . LLÍRIA (VALÈNCIA)

46004841-97350986: SOM DIVERS@S

46004841 - IES CAMP DE TÚRIA . LLÍRIA (VALÈNCIA)

46008741-59486508: SJB Radio: Una emisora de colores

46008741 - CEIP SAN JUAN BAUTISTA . TORRENT (VALÈNCIA)

46008741-63837833: El Patio de nuestro Cole: un patio de ensueño

46008741 - CEIP SAN JUAN BAUTISTA . TORRENT (VALÈNCIA)

46015538-05795049: Ven, que yo te enseño

46015538 - CIPFP FAITANAR . QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

46015538-64753388: La FP dual en la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles

46015538 - CIPFP FAITANAR . QUART DE POBLET (VALÈNCIA)

46015587-48916075: Internacionalització d’un centre de FP

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46015587-73498517: Internacionalització d’un centre de FP

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46015587-95378461: La Revolució Elèctrica del Tirant

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46016038-31070298: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE OCIO SALUDABLE

46016038 - IES SALVADOR GADEA . ALDAIA (VALÈNCIA)

46016038-43781987: BIBLIOTECA TUTORITZADA

46016038 - IES SALVADOR GADEA . ALDAIA (VALÈNCIA)

46016658-05717384: 1. Manejo de las emociones como herramienta de prevención de bullying a través de Scratch 2. Proyecto artística 3. Proyecto oratoria

46016658 - CENTRE PRIVAT VILAVELLA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46016774-04075581: ALTRA MANERA D'AVALUAR AL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

46016774 - CEIP COVALTA . ALBAIDA (VALÈNCIA)

46016774-20260178: ALTRA MANERA D'AVALUAR AL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

46016774 - CEIP COVALTA . ALBAIDA (VALÈNCIA)

46016774-34931587: ALTRA MANERA D'AVALUAR AL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

46016774 - CEIP COVALTA . ALBAIDA (VALÈNCIA)

46018138-88436729: COM ES TREBALLA A L'IES ORRIOLS

46018138 - IES ORRIOLS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46032721-12478101: Metodologia dialògica del s. XXI: Grups interactius i Tertúlies dialògiques com a mesures d'inclusió social a una residència d'acollida de menors catalogada com a CAES.

46032721 - Secció IES Conselleria . València (VALÈNCIA)

03000047-00628015: PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DEL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000047-63063394: Propuestas para una metodología activa y participativa

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000047-86180185: Fem Esport

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000047-89821643: El Huerto en la educación escolar

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03003565-55081963: EXPERIENCIA 1: AULAS DE 2 AÑOS. EXPERIENCIA 2: SELLO DE VIDA SALUDABLE.

03003565 - CEIP RAFAEL ALTAMIRA . CAMPELLO (EL) (ALACANT)

03003668-19414446: PROYECTO RICO SAPENA

03003668 - CEIP RICO SAPENA . CASTALLA (ALACANT)

03003772-00639253: GAMIFICA LA TEUA AULA

03003772 - CEIP SAN JUAN BOSCO . COCENTAINA (ALACANT)

03003887-91204686: SUCCESSFUL CLIL ACTIVITIES.

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003942-63778020: INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03004211-67933558: Metodologías activas

03004211 - CENTRE PRIVAT PAIDOS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-58458009: PROJECTES INNOVADORS AL CENTRE

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004491-13842579: LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

03004491 - CEIP LA BAIA . LES BAIES (ALACANT)

03004491-19360698: LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

03004491 - CEIP LA BAIA . LES BAIES (ALACANT)

03004685-64085316: GRUPOS INTERACTIVOS

03004685 - CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS . ELX (ALACANT)

03006281-95969898: TALLERS D'AUTONOMIA

03006281 - CEIP SAGRADA FAMILIA . XIXONA (ALACANT)

03006499-15374992: EMOJARTE: Emociones a través del juego y el arte

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006499-44210425: Organització del nostre centre

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006499-59698074: Model d’organització en una UECIL d’un centre ordinari

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006499-62903708: Actuacions per a una bona convivència

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006542-28939137: METODOLOGÍA ACTIVA INTERNIVEL EN EDUCACIÓN INFANTIL

03006542 - CEIP MANUEL ANTÓN . MUTXAMEL (ALACANT)

03006694-13236897: AMBIENTES DE LIBRE CIRCULACIÓN EN INFANTIL

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03006694-74039875: LA IMPORTÀNCIA I GESTIÒ DEL PERÍODE D'ACOLLIDA A L'AULA DE 2 ANYS

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03007042-90291378: ESCUELA INNOVADORA Y CREATIVA

03007042 - CEIP MANUEL RIQUELME . ORIHUELA (ALACANT)

03007704-74053693: PROYECTO ECOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

03007704 - CEIP REYES CATÓLICOS . PETRER (ALACANT)

03008915-17855387: PIIE ECO: Reciclado de plásticos y elaboración de nuevos productos.

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . VILA JOIOSA (LA) (ALACANT)

03008915-52352539: PIIE ECO: Reciclado de plásticos y elaboración de nuevos productos.

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . VILA JOIOSA (LA) (ALACANT)

03009385-03430230: TRANSICIÓ ENTRE ETAPES

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009385-23977903: EXPERÈNCIA EN PROGRAMA AULA COMPARTIDA(PAC)

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009385-79578714: EL NOSTRE CAMÍ A LA CONVIVÈNCIA

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03010119-39026009: Jardin etnobotánico,

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010119-74258350: Jardin etnobotánico,

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010119-75142206: Ensayos Biotecnológicos en CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010181-72507956: fg

03010181 - CEIP JOSÉ CARLOS AGUILERA . ALACANT (ALACANT)

03010648-92819537: PROGRAMAS EUROPEOS ERASMUS, CENTRO ACREDITADO ERASMUS CON SELLO DE CALIDAD.

03010648 - CEIP BEC DE L´ÀGUILA . SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALACANT)

03011227-33643764: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA: RECONECTAR-TE

03011227 - CEIP ESCRIPTOR CANYIS . MONÒVER (ALACANT)

03011227-50160125: INVESTIGACIONES Y CAJAS DE INVESTIGACIONES: PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES CURRICULARES

03011227 - CEIP ESCRIPTOR CANYIS . MONÒVER (ALACANT)

03011227-68898001: METODOLOGÍA VIVA Y ACTIVA: LA EXPERIMENTACIÓN COMO BASE DEL APRENDIZAJE

03011227 - CEIP ESCRIPTOR CANYIS . MONÒVER (ALACANT)

03011227-89325580: MINDFULNESS Y PSICOMOTRICIDAD RELACIONAL

03011227 - CEIP ESCRIPTOR CANYIS . MONÒVER (ALACANT)

03011240-09357118: BIBLIOTECA ESCOLAR

03011240 - CEP RAMBLA DELS MOLINS . PETRER (ALACANT)

03011240-33616833: IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO ABN EN MATEMÁTICAS

03011240 - CEP RAMBLA DELS MOLINS . PETRER (ALACANT)

03011677-29431707: ESTE PATI FA TRIBU

03011677 - CEIP TRENC D'ALBA . XÀBIA (ALACANT)

03011689-99316393: CREANT EN DIVERSITAT

03011689 - CEIP MESTRE RICARDO LEAL . MONÒVER (ALACANT)

03011690-00578924: GAMIFICACIÓN HARRY POTER LENGUA CASTELLANA 6º

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-46933776: SOUNPANTING e iniciación a las tertulias dialógicas musicales.

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-55274354: ABP, APRENDIZAJE COOPERATIVO Y TERTULIAS DIALÓGICAS LITERARIAS.

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011884-59915958: AULA ESPECÍFICA TEA EN CENTRO ORDINARIO

03011884 - CEIP JORGE GUILLÉN . ELX (ALACANT)

03013881-27848955: 1. Experiencia COEDUCACENTRES 2. Experiencia "Mar sense plàstic"

03013881 - IES VICTORIA KENT . ELX (ALACANT)

03014472-10486238: Inclusiòn educativa del alumnado con NEE: Aula Ordinaria, Aula Específica y PFQB de Reprografía adaptado a alumnado con NEE

03014472 - IES Beatriu Fajardo de Mendoza . Benidorm (ALACANT)

03014514-55438474: Gestión de la convivencia. Estrategias y acciones para su mejora.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014526-19522682: RECREACTIVIDADES EN LOS PATIOS

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELCHE (ALACANT)

03014526-27586801: AULA DE CONVIVENCIA-AULA CONVIU

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELCHE (ALACANT)

03014526-58756555: FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELCHE (ALACANT)

03015634-40642719: REFERENTES FEMENINOS Y SU DIDACTICA EN VARIOS NIVELES EDUCATIVOS: NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO MAS DE ROSA MONTERO

03015634 - IES DE RAFAL . RAFAL (ALACANT)

03015634-75315495: Te esperamos con los libros abiertos: estudiantes, docentes y familias unidos por la lecturaÉD.

03015634 - IES DE RAFAL . RAFAL (ALACANT)

12000194-40624876: SOMIES, CASTRO?

12000194 - CEIP CASTRO . ALFONDEGUILLA (CASTELLÓ)

12000698-17041543: Ruta cultura por al ciudad: tornar a les nostres arrels

12000698 - CENTRE PRIVAT SALESIANOS SAN JUAN BAUTISTA . BORRIANA (CASTELLÓ)

12000698-80380474: Concurso de fotografía matemática

12000698 - CENTRE PRIVAT SALESIANOS SAN JUAN BAUTISTA . BORRIANA (CASTELLÓ)

12000698-98768464: Hort compartit

12000698 - CENTRE PRIVAT SALESIANOS SAN JUAN BAUTISTA . BORRIANA (CASTELLÓ)

12002506-37749008: XARXA COEDUCACENTRES

12002506 - CEIP VERGE FONT DE LA SALUT . TRAIGUERA (CASTELLÓ)

12003079-97349585: CENTRE COEDUCATIU

12003079 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN . VINARÒS (CASTELLÓ)

12004001-58224789: ELS CPEE SENSE COGNOMS

12004001 - CEE PÚB. BAIX MAESTRAT . VINARÒS (CASTELLÓ)

12005593-07794843: PROJECTES INTERDISCIPLINARS EN 1r D'ESO

12005593 - IES SERRA D'ESPADÀ . ONDA (CASTELLÓ)

12005593-36177124: CONSTRUCCIÓ DE CÈL·LULA FLEXIBLE DE FABRICACIÓ

12005593 - IES SERRA D'ESPADÀ . ONDA (CASTELLÓ)

12005593-38035584: ORGANITZACIÓ DE L'FP DUAL

12005593 - IES SERRA D'ESPADÀ . ONDA (CASTELLÓ)

12005593-41810914: PROGRAMA D'AULA COMPARTIDA: ORGANITZACIÓ GENERAL, ÀMBITS I TALLERS.

12005593 - IES SERRA D'ESPADÀ . ONDA (CASTELLÓ)

12005970-31540758: LECTURA SOSTINGUDA I SILENCIOSA

12005970 - CEIP LA MOLA . ALCOSSEBRE (CASTELLÓ)

12006810-35294023: AMBIENTS D'APRENENTATGE EN EDUCACIÓ INFANTIL

12006810 - CEIP REGINA VIOLANT . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12007334-64770937: CREACIÓN DE ENTORNOS REALES PARA EL DESARROLLO INTERDISCIPLINAR DE LOS MÓDULOS EN FP BÁSICA

12007334 - CIPFP BENICARLÓ . BENICARLÓ (CASTELLÓ)

46004841-76206732: SOM DIVERS@S

46004841 - IES CAMP DE TÚRIA . LLÍRIA (VALÈNCIA)

46005119-16083265: METODOLOGIES ACTIVES COL·LABORATIVES

46005119 - CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE . MANISES (VALÈNCIA)

46005119-55964207: AMBIENTS D'APRENENTATGE

46005119 - CEIP FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE . MANISES (VALÈNCIA)

46005910-06349902: ESPAIS EDUCATIUS A LA NATURA

46005910 - CEIP LA CARRASCA . OLIVA (VALÈNCIA)

46006495-60602462: PROYECTO AULA COMPARTIDA

46006495 - IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE . PATERNA (VALÈNCIA)

46008364-03734274: Aprenentatge basat en projectes

46008364 - CEIP SANT MIQUEL . TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)

46008364-42380165: Projecció com a Centre promotor de l'activitat física i l'esport

46008364 - CEIP SANT MIQUEL . TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)

46008364-49099835: Desfracturant: del projecte d'innovació a la aplicació a l'aula

46008364 - CEIP SANT MIQUEL . TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)

46008364-70507530: Metodologies actives: Aprenentatge Basat en Projectes

46008364 - CEIP SANT MIQUEL . TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALÈNCIA)

46009460-32776311: Projecte “Aprendemos ConTICgo”

46009460 - CENTRE PRIVAT SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -CARMELITAS- . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46009460-34246359: Projecte “VAS: Vedruna- Aprenentatge- Servei”: BANC DE SANG

46009460 - CENTRE PRIVAT SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS -CARMELITAS- . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46010930-10421232: La enseñanza ABP en las clases de Historia Contemporánea (4º ESO) y Geografía (3º ESO)

46010930 - CENTRE PRIVAT SAGRADA FAMILIA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46010930-63999107: La enseñanza ABP en las clases de Historia Contemporánea (4º ESO) y Geografía (3º ESO)

46010930 - CENTRE PRIVAT SAGRADA FAMILIA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46011922-16211367: Medidas organizativas para favorecer la inclusión educativa. Experiencia en PMAR y PAC. Proyectos de innovación edcuativa: Chrombooks en primaria y ESO, robótica en infantil y secundaria.

46011922 - JESÚS-MARÍA FUENSANTA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46012136-71014441: L’art i l’artesania a l’escola

46012136 - CEIP SANTA TERESA . VALENCIA (VALÈNCIA)

46012136-97457241: L’art i l’artesania a l’escola

46012136 - CEIP SANTA TERESA . VALENCIA (VALÈNCIA)

46012252-14324895: TRABAJO DE GESTIÓN COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA HERRAMIENTAS CORPORATIVAS GVA

46012252 - CEIP SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46012586-02301387: MATERIALS MATEMÀTICS MANUPULATIS 3 M's

46012586 - CEIP BALLESTER FANDOS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46012963-61420120: PROGRAMA JÓVENES INVESTIGADORES JUAN DE GARAY

46012963 - IES JUAN DE GARAY . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46013098-17960773: MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL IES SOROLLA

46013098 - IES SOROLLA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46013098-32210080: EXAO aplicada a la enseñanza de las Ciencias

46013098 - IES SOROLLA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46014224-23726821: PROJECTE IN_.Un canvi de paradigma a l’ESO i a l’FP a l’IES Font de Sant Lluís.

46014224 - IES FONT DE SANT LLUÍS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46015587-47315736: Oportunitats de la FP Dual al Tirant

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46015587-62813781: Coeducació en acció

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46015587-83359249: Coeducació en acció

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46015587-95231728: Oportunitats de la FP Dual al Tirant

46015587 - IES TIRANT LO BLANC . GANDIA (VALÈNCIA)

46016439-93681704: APRENENTATGE BASAT EN EL JOC I GAMIFICACIÓ

46016439 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . PATERNA (VALÈNCIA)

46017900-84258463: MUNTANART EN XARXA 21-22

46017900 - IES RAMON MUNTANER . XIRIVELLA (VALÈNCIA)

46019003-55970453: Proyecto Interdisiplinar

46019003 - IES DE SEDAVÍ . SEDAVÍ (VALÈNCIA)

46022646-44391309: MOSTRA D'EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

46022646 - IES SERPIS . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46022671-52319109: MEDIACIÓ ESCOLAR I CONVIVENCIA

46022671 - IES DE RAFELBUNYOL . RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)

46022671-55709420: MEDIACIÓ ESCOLAR I CONVIVENCIA

46022671 - IES DE RAFELBUNYOL . RAFELBUNYOL (VALÈNCIA)

46022920-07185874: Programa comPATIbles

46022920 - IES VELES E VENTS . TORRENT (VALÈNCIA)

46023250-04315597: FORMACIÓ INTEGRAL DE L'ALUMNAT

46023250 - IES MESTRE RAMON ESTEVE . CATADAU (VALÈNCIA)

46023250-13187810: FORMACIÓ INTEGRAL DE L'ALUMNAT

46023250 - IES MESTRE RAMÓN ESTEVE . CATADAU (VALÈNCIA)

46023328-33379776: Proyectos viajeros “Nuestra aula se mueve”.

46023328 - CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER . SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALÈNCIA)

46023328-59644287: Metodologies actives a l’aula: l’Aprenentatge Cooperatiu i els Breakouts Educatius com a propostes de dinamització de l’alumnat

46023328 - CENTRE PRIVAT FUNDACIÓN SAN VICENTE FERRER . SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALÈNCIA)

46025507-23655238: INCLUSIÓ DE LES FAMÍLIES EN EL PROCÉS TECNOLÒGIC

46025507 - IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46025507-39547626: INCLUSIÓ DE LES FAMÍLIES EN EL PROCÉS TECNOLÒGIC

46025507 - IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46028661-01028339: OBSERVACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT D'ANGLÉS A L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE XÀTIVA

46028661 - ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DE XÀTIVA . XÀTIVA (VALÈNCIA)

46033322-39106266: ESTRUCTURACIÓN AMBIENTAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS

46033322 - CEE FUNDACIÓ MIRA’M . Valencia (VALÈNCIA)

46033322-56700918: EDUCACIÓN MUSICAL Y TEA, PROYECTOS INCLUSIVOS

46033322 - CEE FUNDACIÓ MIRA’M . Valencia (VALÈNCIA)

46033322-72983036: PROYECTO “De TRÁNSITO”. TVA EN ALUMNADO TEA

46033322 - CEE FUNDACIÓ MIRA’M . VALENCIA (VALÈNCIA)

46033322-80078392: EDUCACIÓN FÍSICA Y TEA, PROYECTOS INCLUSIVOS DE COLABORACIÓN

46033322 - CEE FUNDACIÓ MIRA’M . valencia (VALÈNCIA)

46036426-90083109: INTERCAMBIO DE EXPERIEENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS

46036426 - EOI PATERNA . Paterna (VALÈNCIA)

03001854-25845850: ESTACIONES DE APRENDIZAJE

03001854 - CEIP ÓSCAR ESPLÁ . ALACANT (ALACANT)

03001854-47567441: Tertúlias dialógicas literarias y musicales

03001854 - CEIP ÓSCAR ESPLÁ . ALACANT (ALACANT)

03003425-01223504: Aprenentatge a través de les TIC en 3r cicle de primària

03003425 - CEIP MIRANTBO . Callosa d'en Sarrià (ALACANT)

03003425-58031957: Programació per UDIs i aprenentatge a través de la gamificació en 3r cicle de primària

03003425 - CEIP MIRANTBO . Callosa d'en Sarrià (ALACANT)

03003425-64700275: Estimulació Sensorial. Creació d'una aula sensorial al centre

03003425 - CEIP MIRANTBO . Callosa d'en Sarrià (ALACANT)

03003942-30828352: INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03003942-43582053: INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03003942-45586971: INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03003942-66585130: INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03006281-02624966: MILLOREM L'ESCOLA

03006281 - CEIP SAGRADA FAMILIA . XIXONA (ALACANT)

03006694-62081264: UN PATIO PARA EXPLORAR INTELIGENCIAS

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03007601-34330379: PORTFOLI

03007601 - CENTRE PRIVAT SANT ANTONI . PEGO (ALACANT)

03007601-77244064: ÁMBITO CIENTÍFICO (BIOLOGÍA-TECNOLOGÍA)

03007601 - CENTRE PRIVAT SANT ANTONI . PEGO (ALACANT)

03008083-29627018: EL HUERTO ECOLÓGICO DE LA ROSI

03008083 - CEIP VIRGEN DEL ROSARIO . SALINAS (ALACANT)

03008083-84669511: ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES A TRAVÉS DE LA DOCENCIA COMPARTIDA PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EN EL CENTRO

03008083 - CEIP VIRGEN DEL ROSARIO . SALINAS (ALACANT)

03008915-44078772: INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EDUCACIÓN FINANCIERA: APRENDER DESDE LA IMPLICACIÓN

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . VILA JOIOSA (LA) (ALACANT)

03008915-59703377: INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EDUCACIÓN FINANCIERA: APRENDER DESDE LA IMPLICACIÓN

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . VILA JOIOSA (LA) (ALACANT)

03010031-32759982: METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ACTIVIDADES INCLUSIVAS

03010031 - CEIP CERVANTES . SANTA POLA (ALACANT)

03010119-84918815: ABP de un sistema automatizado de cultivo de microalgas

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010119-99669075: Ensayos Biotecnológicos en CFGS Laboratorio de Análisis y Control de Calidad

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010259-69545095: TREBALL MULTINIVELL EN TERCER CICLE

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010259-75004977: ROBÓTICA

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010259-81883878: ROBÓTICA

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010260-36115053: APRENDRE MÉS ENLLÀ DE L'AULA

03010260 - CEIP JESÚS NAVARRO JOVER . NOVELDA (ALACANT)

03011690-05001496: TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS FUERA DEL AULA COMO ZONAS DE APRENDIZAJE

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-34160578: METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-95968576: INICIACIÓN A LA ROBÓTICA DESDE INFANTIL HASTA 3º DE PRIMARIA

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-99281154: PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03012116-87860250: METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS: NUEVAS METODOLOGÍAS (PROPUESTAS Y DINÁMICAS DE AULA)

03012116 - CEIP L'HORTA . SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALACANT)

03012359-01814100: INGLÉS ONLINE PARA LOS NIVELES B1 Y B2

03012359 - Escola Oficial d'Idiomes d'Elx . Elx (ALACANT)

03012359-80002073: INGLÉS ONLINE PARA LOS NIVELES B1 Y B2

03012359 - Escola Oficial d'Idiomes d'Elx . Elx (ALACANT)

03012773-33629360: FP DUAL en turismo

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03013753-03668972: DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

03013753 - IES PASCUAL CARRIÓN . SAX (ALACANT)

03014514-25582352: La danza y expresión dramática como propuesta colaborativa, inclusiva y de aprendizaje servicio.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014514-30151016: PAC

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014514-33058351: Programa d'Aula Compartida com a instrument de millora de la convivència i reducció de l'absentisme escolar.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014514-70565675: Gestión de la convivencia. Estrategias y acciones para su mejora.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014526-29104499: MODELO DE NACIONES UNIDAS- NITMUN

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELCHE (ALACANT)

03014526-71519076: ECOPATRULLA

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELCHE (ALACANT)

03014538-52243375: Convivencia en el IES: tú, yo, nosotros.

03014538 - IES Misteri d'Elx . Elche (ALACANT)

03015105-48570083: TREBALLEM PER ÀMBITS

03015105 - IES LA NUCIA . NUCIA (LA) (ALACANT)

03015105-48994887: Aula de la Natura. Espais naturals dins i fora del centre.

03015105 - IES LA NUCIA . NUCIA (LA) (ALACANT)

03015105-51339651: Projecte d’Acollida i Acompanyament Educatiu. Coeduquem en la igualtat d'oportunitats i la cultura de la Pau

03015105 - IES LA NUCIA . NUCIA (LA) (ALACANT)

03015932-01839586: ACTIVITATS INCLUSIÓ UNITAT ESPECÍFICA EDUCACIÓ ESPECIAL

03015932 - IES SORTS DE LA MAR . DÉNIA (ALACANT)

03015932-48051793: WEBRADIO INTERNACIONAL

03015932 - IES SORTS DE LA MAR . DÉNIA (ALACANT)

12000133-07451836: CO - APRENEM

12000133 - CEIP FRANCISCO GRANGEL MASCARÓS . L'ALCORA (CASTELLÓ)

12000212-18180090: AMBAIXADOR PER UNA ESCOLA VIVA I ACTIVA

12000212 - CEIP AMBAIXADOR ENRIQUE BELTRÁN . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12001964-55822252: APRENENTATGE COOPERATIU A L'AULA D'ANGLÉS

12001964 - CEIP LOPE DE VEGA . NULES (CASTELLÓ)

12001964-87751336: CÓMO ENSEÑAMOS CON EL COOPERATIVO

12001964 - CEIP LOPE DE VEGA . NULES (CASTELLÓ)

12001964-95223016: MEDIDAS EDUCATIVAS PARA LA INCLUSIÓN: GRUPOS FLEXIBLES

12001964 - CEIP LOPE DE VEGA . NULES (CASTELLÓ)

12002521-30264256: PROJECTE CONVIU. PRÀCTIQUES D'EDUCACIÓ EMOCIONAL I INCLUSIVA PER A LA CONVIVÈNCIA I L'ÈXIT ESCOLAR.

12002521 - CEIP L'ALBEA . VALL D'ALBA (CASTELLÓ)

12002521-32883928: SUPERMATES OAOA

12002521 - CEIP L'ALBEA . VALL D'ALBA (CASTELLÓ)

12002521-90934776: TREBALL PER HABILITATS LINGÜÍSTIQUES (THL)

12002521 - CEIP L'ALBEA . VALL D'ALBA (CASTELLÓ)

12002853-03561970: LA MEDIACIÓ ESCOLAR AL CERVANTES

12002853 - CEIP CERVANTES . VILA-REAL (CASTELLÓ)

12002853-12374446: COEDUCACERVANTES

12002853 - CEIP CERVANTES . VILA-REAL (CASTELLÓ)

12002853-47083764: CERVANTES ES MOU

12002853 - CEIP CERVANTES . VILA-REAL (CASTELLÓ)

12004369-14893995: Aprenem i juguem amb els iaios i iaies

12004369 - CEIP GERMANS OCHANDO . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12004369-40444331: ENGLISH AROUND THE SCHOOL

12004369 - CEIP GERMANS OCHANDO . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12004369-63398364: Tallers de pasqua.

12004369 - CEIP GERMANS OCHANDO . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12004369-88089947: Comunicació oral i escrita en un context diferent a l'aula.

12004369 - CEIP GERMANS OCHANDO . ALMASSORA (CASTELLÓ)

12004473-62946268: NATURALITZACIÓ UN PATI

12004473 - CEIP ENRIC SOLER I GODES . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12004473-78538661: UNA ALTRA MIRADA: AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL

12004473 - CEIP ENRIC SOLER I GODES . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12004473-92582519: UNA ALTRA MIRADA: AMBIENTS DE LLIURE CIRCULACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL

12004473 - CEIP ENRIC SOLER I GODES . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12006731-56503336: ENTENEM LES MATEMÀTIQUES: MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES

12006731 - CEIP MANEL GARCÍA GRAU . CASTELLÓ DE LA PLANA (CASTELLÓ)

12008296-37510611: Reptes ASL/ACT (codocència), Aprenentatge Cooperatiu i claustres pedagògics i PIIES..

12008296 - SECCIÓ DE L'IES BOVALAR A BORRIOL . BORRIOL (CASTELLÓ)

46000493-61004629: “Fem de l’escola un somni i del somni una realitat”

46000493 - CEIP 9 D'OCTUBRE . ALCÀSSER (VALÈNCIA)

46003019-40730234: ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT EN UNA COMUNITAT D'APRENENTATGE

46003019 - CEIP JAUME I EL CONQUERIDOR . CATARROJA (VALÈNCIA)

46004024-71358318: Transformació d'una escola d'educació infantil i Primària en una escola institut.

46004024 - ceip francesc carròs . La font d'en Carròs (VALÈNCIA)

46004723-94757267: LA CONVIVÈNCIA COM A CLAU DE LA NOSTRA ESCOLA

46004723 - CEIP MARTÍNEZ BELLVER . XÀTIVA (VALÈNCIA)

46006495-88824494: Tutoría entre iguales: Alumno tutor

46006495 - IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE . PATERNA (VALÈNCIA)

46013116-89637033: SOMRIU: Programa de Educación Emocional y meditación de Centro

46013116 - CENTRE PRIVAT SALESIANOS-SAN JUAN BOSCO . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46015708-22914562: PIIE "Camins a la sostenibilitat"

46015708 - IES DISTRICTE MARÍTIM . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46015708-28427651: CÓMO EMPEZAR A TRABAJAR POR EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO EN 1ESO

46015708 - IES DISTRICTE MARÍTIM . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46015708-81377052: DINAMITZACIÓ DE DIRECCIÓ

46015708 - IES DISTRICTE MARÍTIM . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46015708-99017168: MEDIACIÓ I INCLUSIÓ A L'IES DISTRICTE MARÍTIM

46015708 - IES DISTRICTE MARÍTIM . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46016439-08437832: PARLAMENT ESCOLAR

46016439 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . PATERNA (VALÈNCIA)

46016439-27051903: MEDIACIÓ

46016439 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . PATERNA (VALÈNCIA)

46016439-49720555: PROJECTES EUROPEUS KA1/KA2

46016439 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . PATERNA (VALÈNCIA)

46016439-81809269: EXPERIÈNCIES PMAR

46016439 - CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO . PATERNA (VALÈNCIA)

46020194-75128177: EDUCAR DES DEL COR AL 0-3.

46020194 - EI 1er CICLE TULELL . ALZIRA (VALÈNCIA)

46022555-16307465: ANELLS DE CONVIVÈNCIA

46022555 - IES VERMELLAR . L'OLLERIA (VALÈNCIA)

46022555-29470944: PROJECTE LECTOR "EL GUST PER LA LECTURA"

46022555 - IES VERMELLAR . L'OLLERIA (VALÈNCIA)

46022580-84010445: EXPERIENCIA EN EL BACHIBAC

46022580 - IES AUSIÀS MARCH . MANISES (VALÈNCIA)

46025489-39510467: Trabajo multinivel en el entorno rural.

46025489 - CRA MONDÚVER SAFOR . POTRIES (VALÈNCIA)

46029586-65503917: DESENVOLUPAMENT DE L'ÀMBIT SOCIO-LINGÜÍSTIC AMB CODOCÈNCIA

46029586 - IES DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER . SAN ANTONIO DE BENAGÉBER (VALÈNCIA)

03010429-30931894: COORDINACIÓN DE LA INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DIGITAL PROGRESIVA PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITALMENTE COMPETENTE.

03010429 - IES LLOIXA . SANT JOAN D'ALACANT (ALACANT)

03016900-87537007: PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA ¿CÓMO ESTÁ EL PATIO?

03016900 - CEIP LA ALMAZARA . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

12004394-01651071: Programa d'Aula Compartida (PAC)

12004394 - IES SERRA D'IRTA . ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)

12004394-26282917: SOSTENIBILITAT

12004394 - IES SERRA D'IRTA . ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)

12004394-53183971: TEI-MEDIACIÓ

12004394 - IES SERRA D'IRTA . ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)

12004394-77894881: FPB

12004394 - IES SERRA D'IRTA . ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)

12004394-78256900: AULA D’ACOLLIDA

12004394 - IES SERRA D'IRTA . ALCALÀ DE XIVERT (CASTELLÓ)

12004394-85798591: TEI-MEDIACIÓ

12004394 - IES Serra d'Irta . Alcalà de Xivert (CASTELLÓ)

46003081-54815313: Treball per microambients dins l’aula a l’eduació infantil.

46003081 - CEIP EL CASTELL . CORBERA (VALÈNCIA)

46007748-81944193: L’enfocament plurilingüe de la gramàtica en els projectes de llengua i literatura

46007748 - IES CAMP DE MORVEDRE . SAGUNT (VALÈNCIA)

46015708-24166306: PROYECTOS ERASMUS EN FP

46015708 - IES DISTRICTE MARÍTIM . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46023158-44286313: EcoArt: Ecologia y creación artística

46023158 - CEIP SERRERÍACEIP . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46026421-07202464: VISITA UECIL CEIP TOMÁS DE MONTAÑANA

46026421 - CEIP TOMÁS DE MONTAÑANA . VALÈNCIA (VALÈNCIA)

46026779-00885416: Els TrobaLlibres

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)

46026779-04622646: City of Legends

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)

46026779-05898886: Metodología interdisciplinar integrada en l’àmbit sociolingüístic: el cas de l’Andreu Alfaro

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)

46026779-09528861: Projecte d'innovació educativa Patis Actius

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)

46026779-47285349: VETLADA POÈTICA

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)

46026779-77258978: ÀGORA EXPERIENCE: «Història d'una Unitat Específica d'Educació Especial»

46026779 - IES ANDREU ALFARO . PAIPORTA (VALÈNCIA)