Catàleg /Catálogo iMou-te 22/23 ALACANT

Catàleg /Catálogo iMou-te 22/23 (ALACANT)

Províncies/Provincias

Introduïsca qualsevol paraula completa o parcial per a buscar amb independència de majúscules, minúscules i accentuació en la fitxa completa de les activitats. Pot introduir diverses paraules separades per espais i es mostraran els resultats coincidents amb qualsevol d'elles.

/ Introduzca cualquier palabra completa o parcial para buscar con independencia de mayúsculas, minúsculas y acentuación en la ficha completa de las actividades. Puede introducir varias palabras separadas por espacios y se mostrarán los resultados coincidentes con cualquiera de ellas.


Mostrant /Mostrando 380

03000047-22230549: El meu col·le mola: construïnt. / Mi cole mola: construimos.

03000047 - CEIP LA RAMBLA . AGOST (ALACANT)

03000096-22230123: Un dia a l'escola rural Mirador d'Aigües: Proposes, espais i contextos d'aprenentatge. / Un día en la escuela rural Mirador d’aigües: Propuestas, espacios y contextos de aprendizaje.

03000096 - CEIP MIRADOR D´AIGÜES . AIGÜES (ALACANT)

03000096-22230249: SITUACIONS D'APRENENTATGE STEAM (VIDEOJOCS, ROBÒTICA I NOTÍCIES) / SITUACIONES DE APRENDIZAJE STEAM (VIDEOJUEGOS, ROBÓTICA Y NOTICIAS)

03000096 - CEIP MIRADOR D´AIGÜES . AIGÜES (ALACANT)

03000230-22230134: Pràctica psicomotriu relacional / Práctica psicomotriz relacional

03000230 - CEIP EL ROMERAL . ALCOI (ALACANT)

03000394-29345614: IES PARE VITÒRIA - EXPERIÈNCIES DEL CENTRE EDUCATIU: ORGANITZACIÓ CENTRE I DIRECCIÓ/ERASMUS+/ ÀMBITS/E-TWINNING/PROJECTE DIGITAL, ETC.

03000394 - IES PARE VITÒRIA . ALCOI (ALACANT)

03000591-22230137: PIIE ""Si me involucres aprenc, una nova mirada educativa en Algorfa"" / PIIE ""Si me involucras aprendo una nueva mirada educativa en algorfa

03000591 - CEIP MIGUEL DE CERVANTES . ALGORFA (ALACANT)

03001210-11651264: CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS - Estrategia metodológica que promueve la inclusión: `CANTANDO LEO MEJOR`

03001210 - CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03001210-32126383: CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS - Aula Puente, camino a la Inclusión.

03001210 - CENTRE PRIVAT JESÚS MARÍA-ASÍS . ALACANT (ALACANT)

03001571-22230173: TRANSICIÓ INFANTIL-PRIMARIA. ESPAIS D'APRENENTATGE INFANTIL-PRIMER CICLE / TRANSICIÓN INFANTIL-PRIMARIA. ESPACIOS DE APRENDIZAJE INFANTIL-PRIMER CICLO

03001571 - CEIP CARLOS ARNICHES . ALACANT (ALACANT)

03001571-22230291: PROJECTES INTERDISCIPLINARS-APRENENTATGE COOPERATIU-ABP / PROYECTOS INTERDISCIPLINARES- APRENDIZAJE COOPERATIVO- ABP

03001571 - CEIP CARLOS ARNICHES . ALACANT (ALACANT)

03001571-22230332: PROJECTE RÀDIO ARNICHES / PROYECTO RADIO ARNICHES

03001571 - CEIP CARLOS ARNICHES . ALACANT (ALACANT)

03001659-22230107: Actuacions Educatives d`Èxit: Tertúlies Literàries i Grups Interactius. / Actuaciones Educativas de Éxito: Tertulias Literarias y Grupos Interactivos.

03001659 - CEIP SAN GABRIEL . ALACANT (ALACANT)

03001854-25845850: CEIP ÓSCAR ESPLÁ - ESTACIONES DE APRENDIZAJE

03001854 - CEIP ÓSCAR ESPLÁ . ALACANT (ALACANT)

03001854-47567441: CEIP ÓSCAR ESPLÁ - Tertúlias dialógicas literarias y musicales

03001854 - CEIP ÓSCAR ESPLÁ . ALACANT (ALACANT)

03001881-22230120: ACT.1 Taller aprofundiment sobre Salut. Impartit per Departament d'Educació Física / Taller profundización sobre Salud. Impartido por Departamento de Educación Física

03001881 - IES JORGE JUAN . ALACANT (ALACANT)

03001881-22230225: Compartir experiència sobre diverses estacions d'aprenentatge a l'aula 1r ESO. Anglés / Compartir experiencia sobre diversas estaciones de aprendizaje en el aula 1º ESO. Inglés

03001881 - IES JORGE JUAN . ALACANT (ALACANT)

03001908-56552160: IES FIGUERAS PACHECO - PROJECTES EUROPEUS ERASMUS+ / IES FIGUERAS PACHECO - PROYECTOS EUROPEOS ERASMUS+

03001908 - IES FIGUERAS PACHECO . ALACANT (ALACANT)

03001908-64024757: IES FIGUERAS PACHECO - CONVIVÈNCIA / IES FIGUERAS PACHECO - CONVIVENCIA

03001908 - IES FIGUERAS PACHECO . ALACANT (ALACANT)

03001908-22230373: IMPRESSIÓ 3D I ROBÒTICA PER A l'AULA DE TECNOLOGIA / IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA PARA EL AULA DE TECNOLOGÍA

03001908 - IES FIGUERAS PACHECO . ALACANT (ALACANT)

03002408-22230159: Avaluació de competències a Educació Indantil i Primària dins del marc normatiu de la LOMLOE: mètodes, instruments i models de registre. / Evaluación de competencias en Educación Infantil y Primaria dentro del marco normativo de la LOMLOE: métodos, instrumentos y modelos de registro.

03002408 - CEIP CANALES Y MARTÍNEZ . ALMORADÍ (ALACANT)

03002445-48056344: SEQUEROS SALUDABLE

03002445 - IES ANTONIO SEQUEROS . ALMORADÍ (ALACANT)

03002445-48056344: SEQUEROS SALUDABLE

03002445 - IES ANTONIO SEQUEROS . ALMORADÍ (ALACANT)

03003267-22230121: Microespais a l'aula d'infantil / Microespacios en el aula de infantil

03003267 - CEIP PADRE MELCHOR . BENISSA (ALACANT)

03003267-22230271: L'ensenyament de les Ciències Naturals en el primer cicle d'Educació Primària. Un enfocament CLIL. / La enseñanza de las Ciencias Naturales en el primer ciclo de Educación Primaria. Un enfoque CLIL

03003267 - CEIP PADRE MELCHOR . BENISSA (ALACANT)

03003425-01223504: CEIP MIRANTBO - Ràdio a l'escola / CEIP MIRANTBO - Radio en la escuela

03003425 - CEIP MIRANTBO . CALLOSA D'EN SARRIÀ (ALACANT)

03003425-58031957: CEIP MIRANTBO - Aprenentatge a través de la gamificació en 3r cicle de primària / CEIP MIRANTBO - Aprendizaje a través de la gamificación en 3r ciclo de primaria

03003425 - CEIP MIRANTBO . CALLOSA D'EN SARRIÀ (ALACANT)

03003425-64700275: CEIP MIRANTBO - Estimulació Sensorial. Creació d`una aula sensorial al centre

03003425 - CEIP MIRANTBO . CALLOSA D'EN SARRIÀ (ALACANT)

03003486-22230140: El cementeri dels llibres no oblidats. Tècniques clàssiques eficients d’animació lectora a un món digital / El cementerio de los libros no olvidados. Técnicas clásicas eficientes de animación lectora en un mundo digital

03003486 - IES VEGA BAJA . CALLOSA DE SEGURA (ALACANT)

03003486-22230257: Projecte d’innovació educativa “VBCAST”: el podcast plurilingüe sobre la vida saludable / Proyecto de innovación educativa “VBCAST”: el podcast plurilingüe sobre la vida saludable

03003486 - IES VEGA BAJA . CALLOSA DE SEGURA (ALACANT)

03003486-22230371: El ABP para la inclusión en el programa formativo de cualificación básica adaptada de la familia agraria.

03003486 - IES VEGA BAJA . CALLOSA DE SEGURA (ALACANT)

03003565-55081963: EXPERIENCIA 1: AULAS DE 2 AÑOS. EXPERIENCIA 2: SELLO DE VIDA SALUDABLE.

03003565 - CEIP RAFAEL ALTAMIRA . CAMPELLO (EL) (ALACANT)

03003565-22230231: SELLO DE VIDA SALUDABLE. Orientaciones para la tramitación de la solicitud de dicha distinción: propuestas metodológicas.

03003565 - CEIP RAFAEL ALTAMIRA . EL CAMPELLO (ALACANT)

03003668-22230244: Tertúlies Literàries Dialògiques / Tertulias Literarias Dialógicas

03003668 - CEIP RICO SAPENA . CASTALLA (ALACANT)

03003735-22230122: APRENDRE I ENSENYAR A TRAVÉS DEL ABP I APCO / APRENDER Y ENSEÑAR A TRAVÉS DEL ABP Y APCO

03003735 - CEIP AZORÍN . CATRAL (ALACANT)

03003735-22230297: Pla de foment de la lectura: El món màgic d'OZ / Plan de fomento de la lectura : El mundo mágico de OZ

03003735 - CEIP AZORÍN . CATRAL (ALACANT)

03003887-82135507: BIBLIOTECA

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003887-91067194: CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - Infantil en la Esperanza

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003887-99301639: CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - ECO HUERTO ESPERANZA

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003887-91204686: CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA - SUCCESSFUL CLIL ACTIVITIES.

03003887 - CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA . CREVILLENT (ALACANT)

03003942-30828352: CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS - INNOVANDO HACIA EL ÉXITO:ACTUACIONES INCLUSIVAS Y TECNOLÓGICAS.

03003942 - CEIP PÁRROCO FRANCISCO MAS . CREVILLENT (ALACANT)

03003966-22230170: ELS ESCACS COM A FERRAMENTA EDUCATIVA / EL AJEDREZ COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA

03003966 - IES CANÓNIGO MANCHÓN . CREVILLENT (ALACANT)

03003966-22230235: CAMINANT AMB COR I CAP EN UN MÓN DIGITAL / CAMINANDO CON CORAZÓN Y CABEZA EN UN MUNDO DIGITAL

03003966 - IES CANÓNIGO MANCHÓN . CREVILLENT (ALACANT)

03003978-37946710: IES MACIÀ ABELA - La metodología inductiva o el método vivo en la enseñanza del latín: el método Orberg.

03003978 - IES MACIÀ ABELA . CREVILLENT (ALACANT)

03003978-22230328: LA BIBLIOTECA ESCOLAR I EL CLUB DE LECTURA / LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y EL CLUB DE LECTURA

03003978 - IES MACIÀ ABELA . CREVILLENT (ALACANT)

03003978-22230487: COVA MUSEU DE L'ESPART ANTONIO I MATILDE. RECUPERANT TRADICIONS. / CUEVA MUSEO DEL ESPARTO ANTONIO Y MATILDE. RECUPERANDO TRADICIONES.

03003978 - IES MACIÀ ABELA . CREVILLENT (ALACANT)

03004120-22230153: AULA BARRI. / AULA BARRIO.

03004120 - CEIP CERVANTES . DÉNIA (ALACANT)

03004211-10633635: Proyectos europeos

03004211 - CENTRE PRIVAT PAIDOS . Dénia (ALACANT)

03004211-67933558: Metodologías activas

03004211 - CENTRE PRIVAT PAIDOS . DÉNIA (ALACANT)

03004223-22230114: Treball per àmbits. Àmbit Sociolingúístic / Trabajar por ámbitos. Ámbito Sociolingüístico

03004223 - IES HISTORIADOR CHABÀS . DÉNIA (ALACANT)

03004223-22230269: Metodologies actives: ABP. ""London, A Cosmopolitan City"" / Metodologías activas: ABP. ""London, A Cosmopolitan City""

03004223 - IES HISTORIADOR CHABÀS . DÉNIA (ALACANT)

03004223-22230377: Metodologies actives: ABP. "" Liverpool: La Graduació"" / Metodologías activas: ABP. "" Liverpool: La graduación""

03004223 - IES HISTORIADOR CHABÀS . DÉNIA (ALACANT)

03004223-22230491: Organització FCT. Experiències innovadores de FP. Implantació i organització de Cicles de FP

03004223 - IES HISTORIADOR CHABÀS . DÉNIA (ALACANT)

03004223-22230564: Convivència i Mediació / Convivencia y Mediación

03004223 - IES HISTORIADOR CHABÀS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-51114027: IES MARIA IBARS - Organització i funcionament de la Biblioteca del Centre

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-97255016: IES MARIA IBARS - Mostra del funcionament del nostre equip inclusiu i coeducatiu

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-58458009: IES MARIA IBARS - PROJECTES INNOVADORS AL CENTRE

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-22230488: - Organització i funcionament dels nostres Patis Coeducatius / - Organización y funcionamiento de nuestros Patios Coeducativos

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004235-22230577: - Pla de mediació / ACT.5 - Pla de mediació

03004235 - IES MARIA IBARS . DÉNIA (ALACANT)

03004338-22230140: MODELOS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. Control y gestión digital del centro.

03004338 - CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS . DOLORES (ALACANT)

03004338-22230274: PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

03004338 - CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS . DOLORES (ALACANT)

03004338-22230274: PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA.

03004338 - CEIP SAN FRANCISCO DE ASÍS . DOLORES (ALACANT)

03004491-13842579: LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS

03004491 - CEIP LA BAIA . LES BAIES (ALACANT)

03004491-22230216: TRANSICIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA / TRANSICIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

03004491 - CEIP LA BAIA . ELX - LAS BAYAS (ALACANT)

03004491-22230305: METODOLOGIES VIVES I ACTIVES / METODOLOGÍAS VIVAS Y ACTIVAS

03004491 - CEIP LA BAIA . ELX - LAS BAYAS (ALACANT)

03004491-22230478: LES PROPOSTES EDUCATIVES EN PRIMÀRIA / LAS PROPUESTAS EDUCATIVAS EN PRIMARIA

03004491 - CEIP LA BAIA . ELX - LAS BAYAS (ALACANT)

03004491-22230522: L'HORT ESCOLAR / EL HUERTO ESCOLAR

03004491 - CEIP LA BAIA . ELX - LAS BAYAS (ALACANT)

03004570-22230173: DESTÍ: LA INCLUSÍO. REPTES I MESURES ORGANITZATIVES I PEDAGÒGIQUES / DESTINO: LA INCLUSIÓN. RETOS Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS

03004570 - CEIP JAIME BALMES . ELX (ALACANT)

03004648-22230182: ELS ESPAIS COM A RECURS EDUCATIU: ESPAI-AULA I ESPAIS EXTERIORS. / LOS ESPACIOS COMO RECURSO EDUCATIVO: ESPACIO-AULA Y ESPACIOS EXTERIORES.

03004648 - CEIP EL PALMERAL . ELX (ALACANT)

03004685-64085316: CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS - GRUPS INTERACTIUS / CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS - GRUPOS INTERACTIVOS

03004685 - CEIP FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS . ELX (ALACANT)

03005082-11289024: IES SIXTO MARCO - PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR 3º ESO Y 4º ESO

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005082-41714940: IES SIXTO MARCO - TREBALL PER ÀMBITS EN PRIMER DE L'ESO / IES SIXTO MARCO - TRABAJO POR ÁMBITOS EN PRIMERO DE LA ESO

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005082-22230413: APRENENT A RESOLDRE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES: PROJECTE NO PROBLEM / APRENDIENDO A RESOLVER PROBLEMAS DE MATEMÁTICAS: PROYECTO NO PROBLEM

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005082-22230507: EUROPA A LES AULES: PROJECTES ERASMUS+ / ESCOLES AMBAIXADORES DEL PARLAMENT EUROPEU / EUROPA EN LAS AULAS: PROYECTOS ERASMUS+ / ESCUELAS EMBAJADORAS DEL PARLAMENTO EUROPEO.

03005082 - IES SIXTO MARCO . ELX (ALACANT)

03005094-18191652: IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA - Portfoli competencia/ Foment lector/ Recreació arqueològica/ Ràdio escolar / IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA - Portfolio competencial/ Fomento lector/ Recreación arqueológica/ Radio escolar

03005094 - IES ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA . ELX (ALACANT)

03005355-48221373: CEIP ANTONIO MACHADO - UN DIA A l`AULA D`INFANTIL (ORGANITZACIÓ PER ESPAIS D`APRENENTATGE)

03005355 - CEIP ANTONIO MACHADO . ELX - TORRELLANO (ALACANT)

03005422-22230102: Grups interactius en 5é de primària / Grupos interactivos en 5º de primaria

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230299: GRUPS INTERACTIUS EN 6é PRIMARIA / GRUPOS INTERACTIVOS EN 6º PRIMARIA

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230321: Ús de Live Worksheets per a reforçar i avaluar continguts. / Uso de Live Worksheets para reforzar y evaluar contenidos.

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230488: Situacions comunicatives en ambients diferenciats a l'aula d'idiomes / Situaciones comunicativas en ambientes diferenciados en el aula de idiomas

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230522: Provocacions en infantil 3 anys / Provocaciones en infantil 3 años

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230603: GRUPS INTERACTIUS EN 1é DE PRIMÀRIA / GRUPOS INTERACTIVOS EN PRIMERO DE PRIMARIA

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230777: TERTULIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES A PRIMER DE PRIMÀRIA / TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS EN PRIMERO DE PRIMARIA

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230816: Tertúlies literàries dialògiques en 5é de primària / Tertulias literarias dialógicas en 5º de primaria

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22230998: TERTULIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES A 6é DE PRIMÀRIA / TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS EN SEXTO DE PRIMARIA

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22231063: TERTULIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES AMB VOLUNTARIAT A 4 ANYS / TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS CON VOLUTATIADO EN 4 AÑOS

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22231155: GRUPS INTERACTIUS EN 4 ANYS / GRUPOS INTERACTIVOS 4 AÑOS

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005422-22231293: Matemáticas ABN en 1°

03005422 - CEIP PADRE MANJÓN . ELDA (ALACANT)

03005811-22230123: ACT. TRANSFORMACIÓ DE LA NOSTRA ESCOLA / TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA ESCUELA

03005811 - CEIP PUIG CAMPANA . FINESTRAT (ALACANT)

03005859-22230111: TRI-DUATLÓ A L'ESCOLA / TRI-DUATLÓ EN LA ESCUELA

03005859 - CEIP SANTÍSIMO CRISTO . GATA DE GORGOS (ALACANT)

03005859-22230292: LA BATUCADA COM A RECURS INCLUSIU / LA BATUCADA COMO RECURSO INCLUSIVO

03005859 - CEIP SANTÍSIMO CRISTO . GATA DE GORGOS (ALACANT)

03005951-36273675: CEIP REYES CATÓLICOS - Expresió artística-corporal. / CEIP REYES CATÓLICOS - Expresión artística-corporal.

03005951 - CEIP REYES CATÓLICOS . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03005951-22230398: ENTORNS FLEXIBLES D'APRENENTATGE / ENTORNOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE

03005951 - CEIP REYES CATÓLICOS . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03005951-22230442: L'aula d'anglés: espai actiu i comunicatiu / El aula de inglés: espacio activo y comunicativo

03005951 - CEIP REYES CATÓLICOS . GUARDAMAR DEL SEGURA (ALACANT)

03006244-22230125: Aula Acollida Alumnat Nouvingut / Aula Acogida Alumnado de Incorporación Tardía

03006244 - IES ANTONI LLIDÓ . XÀBIA (ALACANT)

03006244-22230246: PAC - HORT ESCOLAR / PAC - HUERTO ESCOLAR

03006244 - IES ANTONI LLIDÓ . XÀBIA (ALACANT)

03006244-22230319: Aula d'emprenedoria / Aula de emprendimiento

03006244 - IES ANTONI LLIDÓ . XÀBIA (ALACANT)

03006396-03428719: PROPUESTAS EDUCATIVAS EN INFANTIL

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-06103864: GAMIFICACIÓN ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-50155839: TERTULIAS LITERARIAS

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006396-97986090: INCLUSIÓN ALUMNADO TEA EN AULA ORDINARIA

03006396 - CEIP JORGE JUAN . MONFORTE DEL CID (ALACANT)

03006487-15877154: CEIP AZORÍN - APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES DES DE LA MIRADA DEL PROJECTE ROMA

03006487 - CEIP AZORÍN . MONÒVER (ALACANT)

03006499-15374992: CEIP CERVANTES - LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL NOSTRE CENTRE: PROJECTES ERASMUS. / CEIP CERVANTES - LA INTERNACIONALIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO: PROYECTOS ERASMUS.

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006499-44210425: CEIP CERVANTES - Organització del nostre centre / CEIP CERVANTES - Organización de nuestro centro

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006499-62903708: CEIP CERVANTES - Actuacions per a una bona convivència / CEIP CERVANTES - Actuaciones para una buena convivencia

03006499 - CEIP CERVANTES . MONÒVER (ALACANT)

03006542-28939137: CEIP MANUEL ANTÓN - METODOLOGÍA ACTIVA INTERNIVEL EN EDUCACIÓN INFANTIL

03006542 - CEIP MANUEL ANTÓN . MUTXAMEL (ALACANT)

03006566-22230142: Projectes interdisciplinars en l'entorn rural / Proyectos interdisciplinares en el entorno rural

03006566 - CEIP CASTELL DEL POP . MURLA (ALACANT)

03006566-22230273: Espais innovadors en la nostra escola rural. / Espacios innovadores en nuestra escuela rural.

03006566 - CEIP CASTELL DEL POP . MURLA (ALACANT)

03006670-47574600: CEIP JORGE JUAN - ESPAIS D'APRENENTATGE / CEIP JORGE JUAN - ESPACIOS DE APRENDIZAJE

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006670-95765558: CEIP JORGE JUAN - PROPOSTES D'APRENENTATGE EN EDUCACIÓ INFANTIL EN UNA AULA DE 3 ANYS / CEIP JORGE JUAN - PROPUESTAS DE APENDIZAJE EN EDUCACIÓN INFANTIL EN UN AULA DE 3 AÑOS

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006670-22230363: ORGANITZACIÓ, PROPOSTES D'APRENENTATGE I PROVOCACIONS EN UNA AULA DE 2 ANYS. / ORGANIZACIÓN, PROPUESTAS DE APRENDIZAJE Y PROVOCACIONES EN UN AULA DE 2 AÑOS.

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006670-22230495: PROPOSTES D'APRENENTATGE A l'AULA DE MÚSICA. EL COR COM A ACTIVITAT D'ÈXIT. / PROPUESTAS DE APRENDIZAJE EN EL AULA DE MÚSICA. EL CORO COMO ACTIVIDAD DE ÉXITO.

03006670 - CEIP JORGE JUAN . NOVELDA (ALACANT)

03006694-13236897: CEIP ALFONSO X EL SABIO - PROPOSTES DE LLIURE CIRCULACIÓ EN INFANTIL / CEIP ALFONSO X EL SABIO - PROPUESTAS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN INFANTIL

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03006694-74039875: CEIP ALFONSO X EL SABIO - LA IMPORTÀNCIA I GESTIÒ DEL PERÍODE D`ACOLLIDA A L`AULA DE 2 ANYS / CEIP ALFONSO X EL SABIO - LA IMPORTANCIA Y GESTIÓN DEL PERÍODO DE ACOGIDA EN EL AULA DE 2 AÑOS

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03006694-62081264: CEIP ALFONSO X EL SABIO - UN PATI PER EXPLORAR INTEL·LIGÈNCIES / CEIP ALFONSO X EL SABIO - UN PATIO PARA EXPLORAR INTELIGENCIAS

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03006694-22230492: TALLERS INTERNIVELL A EDUCACIÓ PRIMÀRIA I GRUPS INTERACTIUS / TALLERES INTERNIVEL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y GRUPOS INTERACTIVOS

03006694 - CEIP ALFONSO X EL SABIO . NOVELDA (ALACANT)

03006736-01212763: CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN - CÓMO GAMIFICAR Y NO MORIR EN EL INTENTO

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN . NOVELDA (ALACANT)

03006736-22230362: Projectes interdisciplinaris en Secundària / Proyectos interdisciplinares en Secundaria

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN . NOVELDA (ALACANT)

03006736-22230445: Projecte Digital de Centre / Proyecto Digital de Centro

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN . NOVELDA (ALACANT)

03006736-22230591: Organitzar la comunicació per a comunicar l'organització / Organizar la comunicación para comunicar la organización

03006736 - CENTRE PRIVAT PADRE DEHÓN . NOVELDA (ALACANT)

03006761-03821267: IES LA MOLA - ÀMBIT HISTÒRIC-PLÀSTIC EN 2nESO / IES LA MOLA - ÁMBITO HISTÓRICO-PLÁSTICO EN 2º ESO

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006761-05587121: IES LA MOLA - RadioMola: PIIE `Suma y suena`

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006761-85936689: IES LA MOLA - NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA DIDÁCTICA MUSICAL EN LA ESO

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006761-22230427: - DISSENY I IMPRESSIÓ 3D APLICAT A LA ROBÒTICA A L'AULA / - DISEÑO E IMPRESIÓN 3D APLICADO A LA ROBÓTICA EN EL AULA

03006761 - IES LA MOLA . NOVELDA (ALACANT)

03006839-22230132: #Stop Ciberbullying: bon ús de les TIC i Internet. / #Stop Ciberbullying: buen uso de las TIC i de Internet.

03006839 - CEIP SANCHIS GUARNER . ONDARA (ALACANT)

03006839-22230243: Els Projectes eTwinning com a situacions d'aprenentatge. / Los Proyectos eTwinning como situaciones de aprendizaje.

03006839 - CEIP SANCHIS GUARNER . ONDARA (ALACANT)

03006840-22230284: PLA DE CONVIVENCIA / PLAN DE CONVIVENCIA

03006840 - CEIP SAN JAIME . ONIL (ALACANT)

03006840-22230319: PIIE NATURALIZA2

03006840 - CEIP SAN JAIME . ONIL (ALACANT)

03007042-90291378: CEIP MANUEL RIQUELME - ESCUELA INNOVADORA Y CREATIVA

03007042 - CEIP MANUEL RIQUELME . ORIHUELA - HURCHILLO (ALACANT)

03007042-22230242: Educant per al futur / Educando para el futuro

03007042 - CEIP MANUEL RIQUELME . ORIHUELA - HURCHILLO (ALACANT)

03007042-22230383: Educar per a viure, educar per a sentir / Educar para vivir, educar para sentir

03007042 - CEIP MANUEL RIQUELME . ORIHUELA - HURCHILLO (ALACANT)

03007315-22230172: Tertulia literaria dialógica

03007315 - CENTRO PRIVADO JESÚS MARÍA (S.ISIDRO) . ORIHUELA (ALACANT)

03007406-27645975: IES GABRIEL MIRÓ - Promocionant Igualtat / Promocionando Igualdad

03007406 - IES GABRIEL MIRÓ . ORIHUELA (ALACANT)

03007406-52613679: IES GABRIEL MIRÓ - Trayectoria en Proyectos Erasmus+ en las etapas Escolar (ESO y Bachillerato), FP (FPB y Grado Medio) y Educación Superior ( FP Grado Superior)

03007406 - IES GABRIEL MIRÓ . ORIHUELA (ALACANT)

03007418-22230139: Integració de Dual i FCT flexible / Integración de Dual y FCT flexible

03007418 - IES EL PALMERAL . ORIHUELA (ALACANT)

03007509-22230229: INTERNACIONALIZACIÓN: PROYECTOS ERASMUS

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230334: APRENDIZAJE COOPERATIVO EN PRIMARIA

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230462: ABP

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230575: MATE CLIL

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230604: ROBÓTICA

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230744: METODOLOGÍAS APRENDIZAJE LOGICOMATEMÁTICA Y LECTOESCRITURA INFANTIL

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230844: COOPERATIVO EN INFANTIL

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007509-22230947: CAMBIO METODOLÓGICO

03007509 - CEIP SAN BARTOLOMÉ . ORIHUELA - SAN BARTOLOME (ALACANT)

03007698-22230135: Gamificació

03007698 - CEIP 9 D'OCTUBRE . PETRER (ALACANT)

03007704-74053693: CEIP REYES CATÓLICOS - PROYECTO ECOLA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

03007704 - CEIP REYES CATÓLICOS . PETRER (ALACANT)

03007704-22230293: Aula Atelier d'art i de llum a l'educació infantil / Aula Atelier de arte y de luz en educación infantil

03007704 - CEIP REYES CATÓLICOS . PETRER (ALACANT)

03007704-22230394: TALLER DE PROGRAMACIÓ I ROBÓTICA / TALLER DE PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

03007704 - CEIP REYES CATÓLICOS . PETRER (ALACANT)

03007765-22230116: AULA NÚVOL. UN ESPAI PER A LA CONVIVÈNCIA. / AULA NÚVOL. UN ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA.

03007765 - CEIP SAN ANTÓN . EL PINÓS (ALACANT)

03007893-22230184: UN PASEO POR UN AULA DE 2 AÑOS

03007893 - CEIP TRINITARIO SEVA . RAFAL (ALACANT)

03008058-94440581: CEIP LA ROMANA - PROPOSTES D'APRENENTATGE / CEIP LA ROMANA - PROPUESTAS DE APRENDIZAJE

03008058 - CEIP LA ROMANA . LA ROMANA (ALACANT)

03008083-84669511: CEIP VIRGEN DEL ROSARIO - ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES A TRAVÉS DE LA DOCENCIA COMPARTIDA PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EN EL CENTRO

03008083 - CEIP VIRGEN DEL ROSARIO . SALINAS (ALACANT)

03008162-22230112: ATELIERS A INFANTIL: APRENDRE EN LA SORPRESA / ATELIERES EN INFANTIL: APRENDER EN EL ASOMBRO

03008162 - CEIP CRISTO DE LA PAZ . SANT JOAN D'ALACANT (ALACANT)

03008162-22230298: PROJECTES INTERDISCIPLINARS EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA / PROYECTOS INTERDISCIPLINARES EN EDUCACIÓN PRIMARIA

03008162 - CEIP CRISTO DE LA PAZ . SANT JOAN D'ALACANT (ALACANT)

03008198-22230173: - PROA: Actividad palanca/ Animación lectora

03008198 - CEIP GLORIA FUERTES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03008198-22230253: MATEMÁTICAS OAOA

03008198 - CEIP GLORIA FUERTES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03008198-22230326: Plan de TRANSICIÓN CEIPGLORIAFUERTES - IESLOSALCORES

03008198 - CEIP GLORIA FUERTES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03008198-22230480: ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. EL PROGRAMA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES (TEI)

03008198 - CEIP GLORIA FUERTES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03008423-22230186: Foment de la lectura i dinamització de la biblioteca / Fomento de la lectura y dinamización de la biblioteca

03008423 - IES SAN VICENTE . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03008915-44078772: IES MARCOS ZARAGOZA - INICIATIVA EMPRENDEDORA Y EDUCACIÓN FINANCIERA: APRENDER DESDE LA IMPLICACIÓN

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03008915-22230316: Oferta Parcial en FP

03008915 - IES MARCOS ZARAGOZA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03008988-22230132: METODOLOGIA ABP AL CEIP L'ERMITA / METODOLOGÍA ABP EN EL CEIP L'ERMITA

03008988 - CEIP L'ERMITA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009051-22230113: Et veig, t'escolte, t'acompane / Te veo, te escucho, te acompaño.

03009051 - IES LA MALLADETA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009051-22230396: Programa TEI: Tutoria entre iguals / Programa TEI: Tutoría entre iguales

03009051 - IES LA MALLADETA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009051-22230475: L'oli a l'IES La Malladeta / El aceite en el IES La Malladeta

03009051 - IES LA MALLADETA . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009361-22230134: L'APRENENTATGE COOPERATIU COM A EIX DE LES METODOLOGIES ACTIVES. / APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO EJE DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS.

03009361 - CEIP MARÍA FRANCISCA RUIZ MIQUEL . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009361-22230289: ORGANITZACIÓ D'UN CENTRE I COHESSIÓ DE CLAUSTRE / ORGANIZACIÓN DE UN CENTRO I COHESIÓN DE CLAUSTRO

03009361 - CEIP MARÍA FRANCISCA RUIZ MIQUEL . LA VILA JOIOSA (ALACANT)

03009385-23977903: EXPERÈNCIA EN PROGRAMA AULA COMPARTIDA(PAC)

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009385-22230419: COEDUQUEM PER LA VIDA, COEDUQUEM PER LA PAU

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009385-22230504: BACHIBAC: MARCA LA DIFERÈNCIA

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009385-22230688: FP 3.0: PROJECTE INSTITUT-AJUNTAMENT, COL·LABORANT PER L'EQUITAT I LA JUSTICIA SOCIAL

03009385 - IES CARRÚS . ELX (ALACANT)

03009622-22230183: MUBAVI (Museu Baix Vinalopó). Projecte: Mare Terra / MUBAVI (Museo Baix Vinalopó). Projecto: Madre Tierra

03009622 - CEIP BAIX VINALOPÓ . ELX (ALACANT)

03009683-22230184: HABITANT ESPAIS. AMBIENTS A INFANTIL / HABITANDO ESPACIOS. AMBIENTES EN INFANTIL

03009683 - CEIP AZORÍN . ALACANT (ALACANT)

03009749-19166625: Modelos de organización escolar en las aulas UUEE: Epri y Cyl. Medidas organizativas para favorecer la inclusión educativa.

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009749-51343409: DISCIPLINA POSITIVA APLICADA A LA TUTORÍA

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009749-69448372: METODOLOGÍA ABP EN 1º CICLO DE PRIMARIA

03009749 - CEIP EL TOSSAL . ALACANT (ALACANT)

03009750-65196998: Tertúlies Artístiques Dialògiques

03009750 - CEIP LES VESSANES . DÉNIA (ALACANT)

03009798-22230140: Innovació en el cicle de GM de Carrosseria en metodologies de competència per projectes / Innovación en el ciclo de GM de Carrocería en metodologías de competencia por proyectos

03009798 - IES EL VINALOPO . NOVELDA (ALACANT)

03009798-22230270: Dinamización de un I.E.S.: participación del claustro en actividades transversales de dinamización del centro.

03009798 - IES EL VINALOPO . NOVELDA (ALACANT)

03009853-82273596: CEIP PORT DE XÀBIA - PORT: PROJECTE OBERT DE REESTRUCTURACIÓ I TRANSFORMACIÓ. / CEIP PORT DE XÀBIA - PORT: PROJECTE OBERT DE REESTRUCTURACIÓ I TRANSFORMACIÓ.

03009853 - CEIP PORT DE XÀBIA . XÀBIA (ALACANT)

03009853-22230245: PIIE GLOBAL CUINNOVART: CUINA + INNOVACIÓ + ART

03009853 - CEIP PORT DE XÀBIA . XÀBIA (ALACANT)

03010031-32759982: CEIP CERVANTES - METODOLOGÍAS ACTIVAS Y ACTIVIDADES INCLUSIVAS

03010031 - CEIP CERVANTES . SANTA POLA (ALACANT)

03010119-73309736: IES VIRGEN DEL REMEDIO - ABP de un sistema automatizado de cultivo de microalgas

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010119-74258350: IES VIRGEN DEL REMEDIO - Jardin etnobotánico,

03010119 - IES VIRGEN DEL REMEDIO . ALACANT (ALACANT)

03010132-82154349: Gestión FCT y FP Dual.

03010132 - IES PERE MARIA ORTS I BOSCH . BENIDORM (ALACANT)

03010156-22230198: SI TU VOLS, POTS I JO ET ACOMPANE / SI TU QUIERES, PUEDES Y YO TE ACOMPAÑO

03010156 - IES MONASTIL . ELDA (ALACANT)

03010168-02407085: IES CAP DE L´ALJUB - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CICLOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO (COCINA /PASTELERÍA Y SERVICIOS EN RESTAURACIÓN)

03010168 - IES CAP DE L´ALJUB . SANTA POLA (ALACANT)

03010168-22230351: PROGRAMA DE DESARROLLO Y GESTIÓN EN FP (COMVAS) / PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ EN FP (COMVAS)

03010168 - IES CAP DE L´ALJUB . SANTA POLA (ALACANT)

03010201-22230143: APLICACIÓ DEL MODEL BYÓD EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA. TABLETS A LES AULES / APLICACIÓN DEL MODELO BYÓD EN EDUCACIÓN PRIMARIA. T ABLETS EN LAS AULAS

03010201 - CEIP GABRIEL MIRÓ . ALACANT (ALACANT)

03010247-22230104: COMPARTIR LA EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN AULAS DE 2 AÑOS EN CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA

03010247 - CEIP SANTO NEGRO . ELDA (ALACANT)

03010259-75004977: CEIP TEIXERETA - ROBÓTICA

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010259-22230308: MESURES D'ATENCIÓ I RESPOSTA A L'ALUMNAT AMB NESE - GESTIÓ D'AULA / MEDIDAS DE ATENCIÓN Y RESPUESTA AL ALUMNADO CON NEAE - GESTIÓN DE AULA

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010259-22230424: MODEL ORGANITZATIU DE CENTRE - CODOCÈNCIA / MODELO ORGANIZATIVO DE CENTRO - CODOCENCIA

03010259 - CEIP TEIXERETA . IBI (ALACANT)

03010260-36115053: CEIP JESÚS NAVARRO JOVER - APRENDRE MÉS ENLLÀ DE L`AULA

03010260 - CEIP JESÚS NAVARRO JOVER . NOVELDA (ALACANT)

03010302-22230164: L'ACTOR EN L'AULA. CLAUS D'UN MUNTATGE TEATRAL. / EL ACTOR EN EL AULA. CLAVES DE UN MONTAJE TEATRAL.

03010302 - CEIP BAUTISTA LLEDÓ . BENIDORM (ALACANT)

03010351-22230294: CEIP LA FOIA – AMBIENTS EN EDUCACIÓ INFANTIL / CEIP LA FOIA – AMBIENTES EN EDUCACIÓN INFANTIL

03010351 - CEIP LA FOIA . PETRER (ALACANT)

03010387-06421691: APRENENTATGE BASAT EN EL JOC I LUDIFICACIÓ / APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO Y GAMIFICACIÓN

03010387 - CEIP POETA MIGUEL HERNÁNDEZ . ELDA (ALACANT)

03010405-22230198: Grups interactius / Grupos interactivos

03010405 - CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO . ELX (ALACANT)

03010405-22230286: Tertúlies literàries dialògiques / Tertulias literarias dialógicas

03010405 - CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO . ELX (ALACANT)

03010405-22230353: Club de valents / Club de valientes

03010405 - CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO . ELX (ALACANT)

03010405-22230440: Organització inclusiva de centre / Organización inclusiva de centro

03010405 - CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO . ELX (ALACANT)

03010405-22230584: Transformació de centre en comunitat d'aprenentatge / Transformación de centro en comunidad de aprendizaje

03010405 - CEIP JULIO M.LÓPEZ OROZCO . ELX (ALACANT)

03010429-30931894: IES LLOIXA - COORDINACIÓN DE LA INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DIGITAL PROGRESIVA PARA UNA ORGANIZACIÓN DIGITALMENTE COMPETENTE.

03010429 - IES LLOIXA . SANT JOAN D'ALACANT (ALACANT)

03010429-22230293: INTEGRACIÓN CURRICULAR Y DOCENTE EN EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO.CODOCENCIA / INTEGRACIÓ CURRICULAR I DOCENT EN L'ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC. CODOCÈNCIA

03010429 - IES LLOIXA . SANT JOAN D'ALACANT (ALACANT)

03010430-18319982: IES SANTA POLA - Coeducación y Coeducacentres en el IES Santa Pola.

03010430 - IES SANTA POLA . SANTA POLA (ALACANT)

03010430-22642326: IES SANTA POLA - Ámbitos e integración curricular desde una perspectiva local.

03010430 - IES SANTA POLA . SANTA POLA (ALACANT)

03010442-22230110: CAMPIONATS SKILLS DE FP / CAMPEONATOS SKILLS DE FP

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010442-22230229: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) I FP DUAL / FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) Y FP DUAL

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010442-22230375: AULA DE REALITAT VIRTUAL PER A LA FORMACIÓ EN INSTAL-LACIONS DE REFRIGERACIÓ / AULA DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN EN INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010442-22230407: PROGRAMES FORMATIUS D'EDUCACIÓ ESPECIAL, MESURES D'INCLUSIÓ EDUCATIVA I LABORALS / PROGRAMAS FORMATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL, MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LABORALES

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010442-22230586: INTERNACIONALITZACIÓ DEL CANASTELL / INTERNACIONALIZACIÓN DEL CANASTELL

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010442-22230688: Projecte col.laboratiu d'empresa privada i centre públic, aula taller climatització LG / Proyecto colaborativo de empresa privada y centro público, aula taller climatización LG

03010442 - CIPFP CANASTELL . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03010508-22230139: FOMENT DE LA LECTURA / FOMENTO DE LA LECTURA

03010508 - CEIP VISTAHERMOSA . ASPE (ALACANT)

03010648-92819537: PROGRAMAS EUROPEOS ERASMUS, CENTRO ACREDITADO ERASMUS CON SELLO DE CALIDAD.

03010648 - CEIP BEC DE L´ÀGUILA . SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALACANT)

03010727-22230174: Banda a l'escola / Banda en la escuela

03010727 - IES ANDREU SEMPERE . ALCOI (ALACANT)

03010727-22230292: Aula dinàmica d'aprenentatge (treball per àmbits) / Aula dinámica de aprendizaje (trabajo por ámbitos)

03010727 - IES ANDREU SEMPERE . ALCOI (ALACANT)

03010727-22230393: Obrint les portes a Europa / Abriendo las puertas a Europa

03010727 - IES ANDREU SEMPERE . ALCOI (ALACANT)

03010727-22230450: Projectes d'innovació a l'Andreu / Proyectos de innovación en el Andreu

03010727 - IES ANDREU SEMPERE . ALCOI (ALACANT)

03010727-22230509: Xarxa d'escoles associades UNESCO / Red de escuelas asociadas UNESCO

03010727 - IES ANDREU SEMPERE . ALCOI (ALACANT)

03010821-22230137: CONGRÉS INTERDISCIPLINARI EDUCATIU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT / CONGRESO INTERDISCIPLINAR EDUCATIVO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD

03010821 - IES AZUD DE ALFEITAMI . ALMORADÍ (ALACANT)

03011057-22230145: GRUPS INTERACTIUS / GRUPOS INTERACTIVOS

03011057 - CEIP MONTE BENACANTIL . ALACANT (ALACANT)

03011057-22230260: TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES / TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS

03011057 - CEIP MONTE BENACANTIL . ALACANT (ALACANT)

03011185-22230152: L'Hort Escolar com a eina multidisciplinària / El Huerto Escolar como herramienta multidisciplinar

03011185 - CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO . CREVILLENT (ALACANT)

03011185-22230207: ""Padrins lectors "" / "" Padrinos lectores ""

03011185 - CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO . CREVILLENT (ALACANT)

03011185-22230370: Tècniques d'aprenentatge cooperatiu / Técnicas de aprendizaje cooperativo

03011185 - CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO . CREVILLENT (ALACANT)

03011185-22230467: Lliure circulació en Infantil / Libre circulación en Infantil

03011185 - CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO . CREVILLENT (ALACANT)

03011185-22230544: Estacions d'aprenentatge / Estaciones de aprendizaje

03011185 - CEIP DOCTOR FRANCISCO MAS MAGRO . CREVILLENT (ALACANT)

03011227-68898001: CEIP ESCRIPTOR CANYIS - METODOLOGÍA VIVA Y ACTIVA: LA EXPERIMENTACIÓN COMO BASE DEL APRENDIZAJE

03011227 - CEIP ESCRIPTOR CANYIS . MONÒVER (ALACANT)

03011240-09357118: CEP RAMBLA DELS MOLINS - BIBLIOTECA ESCOLAR

03011240 - CEP RAMBLA DELS MOLINS . PETRER (ALACANT)

03011240-33616833: CEP RAMBLA DELS MOLINS - IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO ABN EN MATEMÁTICAS

03011240 - CEP RAMBLA DELS MOLINS . PETRER (ALACANT)

03011616-22230180: Actuaciones en materia de Centro Sostenible.

03011616 - IES SAN BLAS . ALACANT (ALACANT)

03011616-22230236: Organització de l'Atenció Educativa i els Projectes Interdisciplinaris. / Organización de la Atención Educativa y los Proyectos Interdisciplinarios.

03011616 - IES SAN BLAS . ALACANT (ALACANT)

03011677-29431707: CEIP TRENC D`ALBA - ESTE PATI FA TRIBU

03011677 - CEIP TRENC D'ALBA . XÀBIA (ALACANT)

03011677-22230280: CEIP TRENC D'ALBA - ENS ROBOTITZEM (ROBÒTICA EDUCATIVA) / CEIP TRENC D'ALBA - NOS ROBOTIZAMOS (ROBÓTICA EDUCATIVA)

03011677 - CEIP TRENC D'ALBA . XÀBIA (ALACANT)

03011689-99316393: CREANT EN DIVERSITAT

03011689 - CEIP MESTRE RICARDO LEAL . MONÒVER (ALACANT)

03011690-00578924: CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ - GAMIFICACIÓN HARRY POTER LENGUA CASTELLANA 6º

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-46933776: CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ - SOUNPANTING e iniciación a las tertulias dialógicas musicales.

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-55274354: CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ - ABP, APRENDIZAJE COOPERATIVO Y TERTULIAS DIALÓGICAS LITERARIAS.

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-22230832: PROPOSTES MATINALS / PROPUESTAS MATINALES

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011690-22230980: PROPOSTES INCLUSIVES, PROPOSTES PER A TOTS / PROPUESTAS INCLUSIVAS, PROPUESTAS PARA TODOS

03011690 - CEIP SÁNCHEZ ALBORNOZ . NOVELDA (ALACANT)

03011768-22230188: Projecte de convivència en el centre ""Conviure és Viure"" / Proyecto de convivencia en el centro ""Conviure és Viure""

03011768 - IES JOSEP IBORRA . BENISSA (ALACANT)

03011884-59915958: CEIP JORGE GUILLÉN - AULA ESPECÍFICA TEA EN CENTRO ORDINARIO

03011884 - CEIP JORGE GUILLÉN . ELX (ALACANT)

03011914-22230199: Propostes d'Aprenentatge en Educació Infantil. Estructuració de les aules d'Infantil / Propuestas de Aprendizaje en Educación Infantil. Estructuración de las aulas de Infantil

03011914 - CEIP PUIG CAMPANA . BENIDORM (ALACANT)

03011914-22230223: Modelo educativo Language Friendly School.

03011914 - CEIP PUIG CAMPANA . BENIDORM (ALACANT)

03011914-22230327: Unitats Didàctiques Integrals en Educació Primària. / Unidades Didácticas Integradas en Educación Primaria

03011914 - CEIP PUIG CAMPANA . BENIDORM (ALACANT)

03012050-43263291: IES MONTSERRAT ROIG - CONVIVENCIA Y TRANSICIÓN ENTRE PRIMARIA Y SECUNDARIA

03012050 - IES MONTSERRAT ROIG . ELX (ALACANT)

03012050-22230361: Restaurant GASTROAULA de FPB cuina i GM de restauració. / Restaurante GASTROAULA de FPB cocina y GM de restauración

03012050 - IES MONTSERRAT ROIG . ELX (ALACANT)

03012050-22230470: Consciencia't amb l'agenda 2030: Objectius de desenvolupament sostenible en situacions reals d'aprenentatge. / Conciénciate con la agenda 2030: Objetivos de desarrollo sostenible en situaciones reales de aprendizaje.

03012050 - IES MONTSERRAT ROIG . ELX (ALACANT)

03012074-22230106: Grups interactius per a la millora de l'aprenentatge. / Grupos interactivos para la mejora del aprendizaje.

03012074 - CEIP VIRGEN DE LA SALUD . ELDA (ALACANT)

03012074-22230288: Bibioteca tutoritzada / Biblioteca tutorizada

03012074 - CEIP VIRGEN DE LA SALUD . ELDA (ALACANT)

03012074-22230348: Dinàmiques d'aprenentatge cooperatiu / Dinámicas de aprendizaje cooperativo

03012074 - CEIP VIRGEN DE LA SALUD . ELDA (ALACANT)

03012116-87860250: CEIP L`HORTA - METODOLOGÍAS PEDAGÓGICAS: NUEVAS METODOLOGÍAS (PROPUESTAS Y DINÁMICAS DE AULA)

03012116 - CEIP L'HORTA . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03012128-74829134: ESTRUCTURA GAMIFICADA

03012128 - CEIP ALBERTO SOLS . SAX (ALACANT)

03012165-22230139: FERRAMENTA INFORMÀTICA DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ / HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230266: GESTIÓ DE MILLORA I CERTIFICACIÓ DE TOT EL CENTRE ISO 9001 / GESTIÓN DE MEJORA Y CERTIFICACIÓ DE TODO EL CENTRO ISO 9001

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230357: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL MÒDUL DE FCT / GESTION Y ORGANIZACIÓ DEL MÓDULO DE FCT

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230436: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA FP DUAL / GESTIÓN Y ORGANIZACIÓ DE LA FP DUAL

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230583: : PROJECTE APRENENTATGE I SERVEI EN EL MÒDUL EIE / : PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO EN EL MÓDULO DE EIE

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230626: GESTIÓ DE L'AULA-TALLER DEL CFGM PERRUQUERIA / GESTIÓN DE L'AULA-TALLER DEL CFGM PELUQUERIA

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230717: : LEGO SERIOUS PLAY AL MÒDUL DE FOL I EIE EN EL AULA DE EMPRENDIMIENTO / : LEGO SERIOUS PLAY EN EL MÓDULO DE FOL Y EIE EN EL AULA DE EMPRENDIMIENTO.

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230824: : Foment del l´espérit emprendedor a través de l'aula emprendiment en els mòduls d'EIE i FOL / : Fomento del espíritu emprendedor a través del aula de emprendimiento en los módulos de EIE y FOL

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012165-22230909: PROJECTE INTEGRADOR DEL CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA / PROYECTO INTEGRADOR DEL CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

03012165 - CIPFP BATOI . ALCOI (ALACANT)

03012724-77144915: IES BERNAT DE SARRIÀ - CERTIFICACIÓ DE LES CUALIFICACIONS PROFESSIONALS / IES BERNAT DE SARRIÀ - CERTIFICACIÓN DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230246: Patis inclusius / Visibilitzar-te / Patios inclusivos / Visibilizarte

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230387: ÀMBITO CIENTÍFIC I TREBALL PER PROJECTES I COOPERATIU EN 1º ESO / ÁMBITO CIENTÍFICO Y TRABAJO POR PROYECTOS Y COOPERATIVO EN 1º ESO

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230496: Implantació i ús de les eines digitals com CDC en el IES Bernat de Sarria de Benidorm / Implantación y uso de las herramientas digitales como CDC en el IES Bernat de Sarria de Benidorm

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230565: Aprenentatge en projectes interdisciplinars en cicles de formació professional. Bernatfest. / Aprendizaje basado en proyectos interdisciplinares en ciclos de formación profesional. Bernatfest.

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230641: L' estètica segons el context històric. Grup internivell. / La estética según el contexto histórico. Grupo internivel

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230741: EXPERIÈNCIES INNOVADORES MITJANÇANT EL PROGRAMA AULA COMPARTIDA / EXPERIENCIAS INNOVADORAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE AULA COMPARTIDA

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230889: TREBALL PER PROJECTES I COOPERATIU EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC DE SEGON DE LA ESO. / TRABAJO POR PROYECTOS Y COOPERATIVO EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO DE SEGUNDO DE LA ESO.

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012724-22230941: FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL / FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

03012724 - IES BERNAT DE SARRIA . BENIDORM (ALACANT)

03012736-04710845: IES MARE NOSTRUM - ORGANIZACIÓN FCT

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-48627880: IES MARE NOSTRUM - CONVIVENCIA y MEDIACIÓN

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-49413421: IES MARE NOSTRUM - Proyectos Erasmus +

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012736-97665925: IES MARE NOSTRUM - TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS

03012736 - IES MARE NOSTRUM . ALACANT (ALACANT)

03012773-33629360: IES TIRANT LO BLANC - FP DUAL en turisme / IES TIRANT LO BLANC - FP DUAL en turismo

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03012773-22230215: PATIS INCLUSIUS / PATIOS INCLUSIVOS

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03012773-22230352: AULA CONVIU

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03012773-22230435: BIBLIOTECA VIATGERA / BIBLIOTECA VIAJERA

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03012773-22230564: PROJECTE IES 3S ""SOSTENIBLE, SOLIDARI I SALUDABLE"" / PROYECTO IES 3S ""SOSTENIBLE, SOLIDARIO Y SALUDABLE""

03012773 - IES TIRANT LO BLANC . ELX (ALACANT)

03013212-22230195: ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA COMPARTIDA A NIVELL CENTRE / ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA COMPARTIDA A NIVEL CENTRO

03013212 - CEIP RAMÓN CUESTA . SANTA POLA (ALACANT)

03013212-22230209: ESPAIS EN EL RAMON CUESTA / ESPACIOS EN EL RAMON CUESTA

03013212 - CEIP RAMÓN CUESTA . SANTA POLA (ALACANT)

03013224-85884200: IES SEVERO OCHOA - Àmbits en 1r i 2n ESO: Experiència mitjançant projectes. / IES SEVERO OCHOA - Ámbitos en 1º y 2º ESO: Experiencia mediante proyectos.

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013224-14455820: IES SEVERO OCHOA - Avaluació per competències en processador de càlcul – Principis pedagògics i didàctics adaptats a la LOMLOE. / IES SEVERO OCHOA - Evaluación por competencias en procesador de cálculo – Principios pedagógicos y didácticos adaptados a la LOMLOE.

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013224-49820817: IES SEVERO OCHOA - Llegint canviem el món: lectures LGTBQ per una escola inclusiva i diversa / IES SEVERO OCHOA - Leyendo cambiamos el mundo: lecturas LGTBQ por una escuela inclusiva y diversa

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013224-22230632: Organització i flexibilització en cicles formatius de la família Informàtica i Comunicacions. / Organización y flexibilización en ciclos formativos de la familia Informática y Comunicaciones.

03013224 - IES SEVERO OCHOA . ELX (ALACANT)

03013261-00638482: CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ - Matemáticas Manipulativas en Educación Primaria ` Proyecto Manipumates`

03013261 - CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03013261-22230206: Funcionament de l'aula CiL / Funcionamiento del aula CyL

03013261 - CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03013467-24615663: IES CAYETANO SEMPERE - ENTRE LETRAS. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-27420058: IES CAYETANO SEMPERE - AULA VIVE

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-28018311: IES CAYETANO SEMPERE - Organització de lߣàmbit sociolingüístic mitjançant lߣaprenentatge basat en projectes.

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-45587537: IES CAYETANO SEMPERE - Érase una vez.... (ámbito científico tecnológico en 1º ESO)

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-22230584: TRENCANT BARRERES. ÀMBIT ESPORTIU LINGÜÍSTIC 2n ESO / ROMPIENDO BARRERAS. ÁMBITO DEPORTIVO LINGÜÍSTICO 2º ESO

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-22230617: CONSTRUYENDO UN BARRIO MÁS SOSTENIBLE

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013467-22230731: NUTRICIÓ: SABEM EL QUE MENGEM? PROJECTE INTERDISCIPLINARI 3r ESO

03013467 - IES CAYETANO SEMPERE . ELX (ALACANT)

03013637-81117894: METODOLOGÍA VIVENCIAL POR AMBIENTES

03013637 - EI 1er CICLE MARÍA ORTS . ELX (ALACANT)

03013650-78373396: EI 1er CICLE EL BARRANQUET - METODOLOGIA VIVA I ACTIVA: PROPOSTES D`APRENENTATGE I TEMPS D`ACOLLIDA I VINCULACIÓ

03013650 - E.I. 1er CICLE EL BARRANQUET . ONIL (ALACANT)

03013650-22230293: TEMPS D'ACOLLIDA I VINCULACIÓ PRESENT I CONSCIENT EN EL 0-3 / TIEMPO DE ACOGIDA I VINCULACIÓN PRESENTE Y CONSCIENTE EN EL 0-3

03013650 - E.I. 1er CICLE EL BARRANQUET . ONIL (ALACANT)

03013698-22230127: Projectes Erasmus+ i Intercanvis europeus / Proyectos Erasmus+ e Intercambios europeos

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013698-22230210: Teatre en Anglès. / Teatro en inglés

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013698-22230385: Metodologies inclusives / Metodologías inclusivas

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013698-22230411: Conecta-2

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013698-22230516: FP DUAL

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013698-22230608: ACREDITA

03013698 - IES ANTONIO SERNA SERNA . ALBATERA (ALACANT)

03013753-03668972: DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

03013753 - IES PASCUAL CARRIÓN . SAX (ALACANT)

03013881-27848955: PIIE Global Mar sense Plàstic

03013881 - IES VICTORIA KENT . ELX (ALACANT)

03013881-22230241: Programa Emprén: foment de l'emprendimient en Formació Professional / Programa Emprén: fomento del emprendimiento en Formación Profesional

03013881 - IES VICTORIA KENT . ELX (ALACANT)

03013881-22230330: Bones pràctiques coeducatives / Buenas prácticas coeducativas

03013881 - IES VICTORIA KENT . ELX (ALACANT)

03013881-22230439: Organització de la biblioteca del centre / Organización de la biblioteca del centro

03013881 - IES VICTORIA KENT . ELX (ALACANT)

03014149-22230193: GRUPS INTERNIVELL A INFANTIL / GRUPOS INTERNIVEL EN INFANTIL

03014149 - CEIP VORAMAR . ALACANT (ALACANT)

03014344-22230194: EL NOSTRE MÓN DIGITAL / NUESTRO MUNDO DIGITAL

03014344 - CEIP GRAÜLL . XÀBIA (ALACANT)

03014371-22230120: CREACIÓ DE VIDEOJOCS I REALITAT VIRTUAL / CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS Y REALIDAD VIRTUAL

03014371 - IES POETA PACO MOLLÀ . PETRER (ALACANT)

03014371-22230213: ACREDITACIÓ DEL PROJECTE ERASMUS+ / ACREDITACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS+

03014371 - IES POETA PACO MOLLÀ . PETRER (ALACANT)

03014381-22230156: ""NOVA AULA DE MÚSICA: UN ESPAI PLE DE POSSIBILITATS"" / ""NUEVA AULA DE MÚSICA:UN ESPACIO LLENO DE POSIBILIDADES""

03014381 - CEIP ELS TOLLS . BENIDORM (ALACANT)

03014472-10486238: IES Beatriu Fajardo de Mendoza - Inclusiòn educativa del alumnado con NEE: Aula Ordinaria, Aula Específica y PFQB de Reprografía adaptado a alumnado con NEE

03014472 - IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA . BENIDORM (ALACANT)

03014472-22230207: Organització i gestió de la biblioteca escolar amb el PMB / Organización i gestión de la biblioteca escolar com PMB

03014472 - IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA . BENIDORM (ALACANT)

03014484-22230163: FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA ESCOLAR / FUNCIONAMENT DE LA BANDA ESCOLAR

03014484 - IES PACO RUIZ . BIGASTRO (ALACANT)

03014496-22230138: Metodologies actives: ABP y APS en Cicles Formatius especialitat Agrària / Metodologías activas: ABP y APS en Ciclos Formativos especialidad Agraria

03014496 - IES Rodolfo Llopis . CALLOSA D'EN SARRIÀ (ALACANT)

03014514-25582352: IES JOANOT MARTORELL - La dansa i expressió dramàtica com a proposta col·laborativa, inclusiva i d'aprenentatge servei. / IES JOANOT MARTORELL - La danza y expresión dramática como propuesta colaborativa, inclusiva y de aprendizaje servicio.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014514-33058351: IES JOANOT MARTORELL - Programa d`Aula Compartida com a instrument de millora de la convivència i reducció de l`absentisme escolar. / IES JOANOT MARTORELL - Programa de Aula Compartida como instrumento de mejora de la convivencia y reducción del absentismo escolar.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014514-70565675: IES JOANOT MARTORELL - Gestió de la convivència. Estratègies i accions per a la seua millora. / IES JOANOT MARTORELL - Gestión de la convivencia. Estrategias y acciones para su mejora.

03014514 - IES JOANOT MARTORELL . ELX (ALACANT)

03014526-19522682: RECREACTIVITATS EN ELS PATIS / RECREACTIVIDADES EN LOS PATIOS

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014526-27586801: AULA DE CONVIVÈNCIA-AULA CONVIU / AULA DE CONVIVENCIA-AULA CONVIU

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014526-29104499: PROJECTE INTERDISCIPLINARI 4t ESO: L'ONU I ELS *ODS A l'AULA / PROYECTO INTERDISCIPLINAR 4º ESO: LA ONU Y LOS ODS EN EL AULA

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014526-71519076: ECOPATRULLA

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014526-22230690: L'HORT DEL NIT / EL HUERTO DEL NIT

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014526-22230708: UNITAT ESPECÍFICA DE L'IES NIT DE L’ALBÀ / UNIDAD ESPECÍFICA DEL IES NIT DE L’ALBÀ

03014526 - IES NIT DE L'ALBÀ . ELX (ALACANT)

03014538-52243375: IES Misteri d`Elx - Convivencia en el IES: tú, yo, nosotros.

03014538 - IES MISTERI D'ELX . ELX (ALACANT)

03014538-22230210: Programa d'Innovació Educativa: Valors en Joc / Programa de Innovación Educativa: Valores en Juego

03014538 - IES MISTERI D'ELX . ELX (ALACANT)

03014563-22230141: IMATGES DE LA MEMÒRIA: MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I CÒMIC / IMÁGENES DE LA MEMORIA: MEMORIA DEMOCRÁTICA Y CÓMIC

03014563 - IES LOS ALCORES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014563-22230228:
EDUCAJOBS. APRENENTATGE BASAT EN JOCS (ABP) /
EDUCAJOBS, APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS (ABP)

03014563 - IES LOS ALCORES .
SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014563-22230347: GAMIFICACIÓ I ABJ A L'AULA DE CIÈNCIES SOCIALS / GAMIFICACIÓN Y ABJ EN EL AULA DE CIENCIAS SOCIALES

03014563 - IES LOS ALCORES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014563-22230415: ESTRATÈGIES EDUCATIVES PER A LA CONVIVÉNCIA ESCOLAR. EL PROGRAMA DE TUTORIA ENTRE IGUALS (TEI) / ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. EL PROGRAMA DE TUTORÍA ENTRE IGUALES (TEI)

03014563 - IES LOS ALCORES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014563-22230579: PLAN DE TRANSICIÓ CEIP GLORIA FUERTES - IES LOS ALCORES. ESTRATÈGIES / PLAN DE TRANSICIÓN CEIP GLORIA FUERTES - IES LOS ALCORES. ESTRATEGIAS

03014563 - IES LOS ALCORES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014563-22230649: L'EDUCACIÓ LITERÀRIA A TRAVÉS DEL ABP / LA EDUCACIÓN LITERARIA A TRAVÉS DEL ABP

03014563 - IES LOS ALCORES . SAN MIGUEL DE SALINAS (ALACANT)

03014587-22230195: PROPOSTES DE LUDIFICACIÓ EDUCATIVA. SALA DE FUITA EDUCATIVA. / PROPUESTAS DE GAMIFICACIÓN EDUCATIVA. SALA DE ESCAPE EDUCATIVA.

03014587 - IES BENEJÚZAR . BENEJÚZAR (ALACANT)

03014812-66555361: CIPFP VALLE DE ELDA - ESPACIS INNOVADORS EN FP: ATECA, EMPREN Y AULA DEL FUTUR / CIPFP VALLE DE ELDA - ESPACIOS INNOVADORES EN FP: ATECA, EMPREN Y AULA DEL FUTURO

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014812-22230290: CIPFP VALLE DE ELDA - METODOLOGÍES ACTIUSS Y FLEXIBILIZACIÓ DE LA FP / CIPFP VALLE DE ELDA - METODOLOGÍAS ACTIVAS Y FLEXIBILIZACIÓN DE LA FP

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014812-22230349: CIPFP VALLE DE ELDA - LA INTERNACIONALIZACIÓ EN EL CIPFP VALLE DE ELDA / CIPFP VALLE DE ELDA - LA INTERNACIONALIZACIÓN EN EL CIPFP VALLE DE ELDA

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014812-22230494: CIPFP VALLE DE ELDA - GESTIÓN DE LA GASTROAULA

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014812-22230554: CIPFP VALLE DE ELDA - LA OFICINA DE INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ EDUCATIVA, PROFESSIONAL I PERSONAL / CIPFP VALLE DE ELDA - LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PROFESIONAL Y PERSONAL

03014812 - CIPFP VALLE DE ELDA . ELDA (ALACANT)

03014836-22230136: Gestió de la documentació corporativa del Centre i de tasques del professorat a través d'una INTRANET pròpia. / Gestión de la documentación corporativa del Centro y de tareas del profesorado a través de una INTRANET propia.

03014836 - IES Serra Mariola . MURO DE ALCOY (ALACANT)

03014836-22230298: Preparació i gestió d'activitats i esdeveniments relacionats amb el sector turístic. / Preparación y gestión de actividades y eventos relacionados con el sector turístico.

03014836 - IES Serra Mariola . MURO DE ALCOY (ALACANT)

03014861-52710511: Proyecto Boomerang

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014861-22230439: Patis actius / Patios activos

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014861-22230543: Projecte Mentoring / Proyecto Mentoring

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014861-22230603: Projecte Lara / Proyecto Lara

03014861 - IES GRAN VIA . ALACANT (ALACANT)

03014873-22230156: ÀMBIT LINGÜÍSTIC: VALENCIÀ-CASTELLÀ. Treballem en TIL / 1ESO. ÀMBITO LINGÜÍSTICO: VALECIANO-CASTELLANO. Trabajemos en TIL

03014873 - IES NÚMERO 11 . ELX (ALACANT)

03014873-22230230: BIBLIOTECA: ESPAI DE COHESIÓ I INCLUSIÓ / BIBLIOTECA: ESPACIO DE COHESIÓN E INCLUSIÓN

03014873 - IES NÚMERO 11 . ELX (ALACANT)

03015038-92044119: Creación de una comisión de igualdad y convivencia

03015038 - IES RADIO EXTERIOR . ALACANT (ALACANT)

03015075-15961838: IES LA FOIA D`ELX - PIIE HAMELIN

03015075 - IES LA FOIAD'ELX . ELX - LA FOIA (ALACANT)

03015105-48570083: IES LA NUCIA - TREBALLEM PER ÀMBITS

03015105 - IES LA NUCIA . LA NUCIA (ALACANT)

03015105-48994887: IES LA NUCIA - Aula de la Natura. Espais naturals dins i fora del centre.

03015105 - IES LA NUCIA . LA NUCIA (ALACANT)

03015105-51339651: IES LA NUCIA - Projecte d’Acollida i Acompanyament Educatiu. Coeduquem en la igualtat d`oportunitats i la cultura de la Pau

03015105 - IES LA NUCIA . LA NUCIA (ALACANT)

03015105-22230458: PAC. El programa d'Aula compartida com a projecte d'il·lusió i de canvi. / PAC. El programa de Aula compartida como proyecto de ilusión y de cambio.

03015105 - IES LA NUCIA . LA NUCIA (ALACANT)

03015117-23034025: IES L`ARABÍ - LAS 5 E EN LA NUEVA NORMALIDAD NORMALIDAD: METODOLOGÍAS ACTIVAS EN UN PROYECTO TIC INCLUSIVO

03015117 - IES L'ARABÍ . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015117-70368225: IES L`ARABÍ - TIC EN MATEMÁTICAS (GEOGEBRA)

03015117 - IES L'ARABÍ . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015117-78520041: IES L`ARABÍ - AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS EN LA ESO

03015117 - IES L'ARABÍ . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015117-22230698: ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE INTERDISCIPLINARI MÉS ENLLÀ DELS DEPARTAMENTS / ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO INTERDISCIPLINAR MÁS ALLÁ DE LOS DEPARTAMENTOS

03015117 - IES L'ARABÍ . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015117-22230762: HISTÒRIA D'ESPANYA: APROXIMACIÓ DUAL A LA PREPARACIÓ DE L'EBAU / HISTORIA DE ESPAÑA: APROXIMACIÓN DUAL A LA PREPARACIÓN DE LA EBAU

03015117 - IES L'ARABÍ . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015208-69111744: Experiències educatives: metodologies actives, neurociència i Ecoescuela / Experiencias educativas: metodologías activas, neurociencia y Ecoescuela

03015208 - CEIP NÚMERO 49 . ELX - PUÇOL (ALACANT)

03015211-22230143: ROBÒTICA DES D'INFANTIL FINS A 6é DE PRIMÀRIA. / ROBÓTICA DESDE INFANTIL HASTA 6º DE PRIMARIA.

03015211 - CEIP MEDITERRÁNEO . PILAR DE LA HORADADA (ALACANT)

03015211-22230209: METODOLOGÍA CLIL

03015211 - CEIP MEDITERRÁNEO . PILAR DE LA HORADADA (ALACANT)

03015211-22230392: PROJECTES ERASMUS + KA219 / PROYECTOS ERASMUS + KA219

03015211 - CEIP MEDITERRÁNEO . PILAR DE LA HORADADA (ALACANT)

03015257-22230182: ACT.1 Aula de provocacions en educació infantil / Aula de provocaciones en educación infantil

03015257 - CEIP RACÓ DE L'ALBIR . L'ALFÀS DEL PI (ALACANT)

03015464-22230164: Ukelele canta amb cor. / Ukelele canta con corazon.

03015464 - IES DE TEULADA . TEULADA (ALACANT)

03015579-22230132: Poesia creativa a l'aula d'ELE en els nivells A1/A2 / Poesía creativa en el aula de ELE en los niveles A1/A2

03015579 - ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TORREVIEJA . TORREVIEJA (ALACANT)

03015579-22230250: el teatre con a eina en l'aula de rus / el teatro como herramienta en el aula de ruso

03015579 - ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE TORREVIEJA . TORREVIEJA (ALACANT)

03015634-40642719: IES DE RAFAL - REFERENTES FEMENINOS Y SU DIDACTICA EN VARIOS NIVELES EDUCATIVOS: NOSOTRAS. HISTORIAS DE MUJERES Y ALGO MAS DE ROSA MONTERO

03015634 - IES DE RAFAL . RAFAL (ALACANT)

03015634-75315495: IES DE RAFAL - Te esperamos con los libros abiertos: estudiantes, docentes y familias unidos por la lecturaÉD.

03015634 - IES DE RAFAL . RAFAL (ALACANT)

03015907-22230148: La inclusió a través de la participació activa de l'alumnat en activitats complementàries i educatives / La inclusión a través de la participación activa del alumnado en actividades complementarias y educativas

03015907 - IES MEDITERRÁNEO . TORREVIEJA (ALACANT)

03015932-01839586: IES SORTS DE LA MAR - ACTIVITATS INCLUSIÓ UNITAT ESPECÍFICA EDUCACIÓ ESPECIAL

03015932 - IES SORTS DE LA MAR . DÉNIA (ALACANT)

03015932-48051793: IES SORTS DE LA MAR - PROJECTE INTERDISCIPLINAR MITJANS DE COMUNICACIÓ / IES SORTS DE LA MAR - PROJECTE INTERDISCIPLINAR MITJANS DE COMUNICACIÓ

03015932 - IES SORTS DE LA MAR . DÉNIA (ALACANT)

03016183-22230159: Transformació educativa en contextos inclusius: de les propostes a les situacions d'aprenentatge i la documentació. / . Transformación educativa en contextos inclusivos: de las propuestas a las situaciones de aprendizaje y la documentación.

03016183 - CEIP ISLA DE TABARCA . ALACANT (ALACANT)

03016559-22230178: Treball per àmbits en 1erESO / Trabajo por ámbitos en 1º de ESO

03016559 - IES MARÍA BLASCO . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03016559-22230246: Mobilitat i cooperació amb Erasmus + / Movilidad y cooperación con Erasmus +

03016559 - IES MARÍA BLASCO . SANT VICENT DEL RASPEIG (ALACANT)

03016602-32707752: CEIP CIUDAD DEL MAR - MUÉVETE

03016602 - CEIP CIUDAD DEL MAR . TORREVIEJA (ALACANT)

03018672-76239096: TRANSFORMACIÓ DE L'ESCOLA

03018672 - CEIP PRINCESA DE ASTURIAS . ELX (ALACANT)

03019007-71045147: CEIP LA ALMADRAVA - PROJECTES I CONTEXTOS SIGNIFICATIUS EN EDUCACIO INFANTIL / CEIP LA ALMADRABA - PROYECTOS Y CONTEXTOS SIGNIFICATIVOS EN EDUCACION INFANTIL

03019007 - CEIP LA ALMADRABA . ALACANT (ALACANT)

03019007-22230258: APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES EN TERCER CICLE DE PRIMÀRIA / APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS EN TERCER CICLO DE PRIMARIA

03019007 - CEIP LA ALMADRABA . ALACANT (ALACANT)

03020927-22230153: Organització d'espais i temps d'escola envers una mirada respectuosa a infantil / Organización de espacios y tiempos hacia una mirada respetuosa en infantil

03020927 - CEIP LES ARRELS . ELX (ALACANT)

03020927-22230297: Organització d'espais i temps d'escola envers una mirada respectuosa a primària / Organización de espacios y tiempos de escuela hacia una mirada respetuosa en primaria

03020927 - CEIP LES ARRELS . ELX (ALACANT)