Sessions explicatives sobre el currículum LOMLOE

Des del dia 27 de juny fins el 08 de juliol es realitzaran diferents reunions explicatives referents a l’estructura i implantació del nou curriculum educatiu.

Instruccions d’accés a Webex Events
Instruccions d’accés a Microsoft teams events massius

A la següent taula podeu consultar les especialitats així com les dates i l’hora de realització. A la columna d’accés a la sessió disposeu de l’enllaç per accedir a la reunió; s’activarà una hora abans d’aquesta.

Destinataris/EspecialitatData i hora de la reunióAccés a la sessióPlataforma
Educació Infantil/General27 de juny de 10 a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/Física i Química27 de juny de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/ Matemàtiques28 de juny de 10 a 13 h Microsoft Teams
Educació primària/Anglés29 de juny de 10 a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/Tecnologia 29 de juny de 10 a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/Informàtica30 de juny de 10 a 13 h Microsoft Teams
Educació Primària/Música30 de juny de 10 a 13 h Webex Events
Educació Primària/General (tutories)1 de juliol de 10a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/Música1 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Educació física1 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
Formació de persones adultes4 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/ Biologia i Geologia4 de juliol de 10 a 13 h Microsoft Teams
Educació primària/Educació Fisica5 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Valencià i Castellà5 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Economia6 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Filosofia6 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Geografia i Història7 de juliol de 10 a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/LLengües estrangeres Anglés ( Francés)7 de juliol de 10 a 13 h Microsoft Teams
ESO-Batxillerat/Classiques8 de juliol de 10 a 13 h Webex Events
ESO-Batxillerat/Educació Plàstica i Visual (EPV)8 de juliol de 10 a 13 h Webex Events