Sol·licitud de beques

BEQUES DE MATRÍCULA
Per a realitzar estudis en les EEOOII de la Comunitat Valenciana es pot sol·licitar una beca o ajuda per a ho pague de les taxes de matrícula, d’acord con l’Ordre Ministerial de 15 de juny de 2000 (BOE del 7 de juliol). Els impresos de sol·licitud s’emplenen por Internet a través de la pàgina del MEC.

REGISTRE PER A SOL·LICITAR BEQUES DEL MEC
El Govern espanyol impulsa des de fa temps l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics. L’objectiu s’aconseguir una major eficàcia, eficiència i agilitat de l’Administració garantint a més la protecció de les dades personals en la realització de tots els tràmits. D’acord con la normativa vigent, per a poder SOL·LICITAR UNA BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ HAURÀS DE REGISTRAR-TE prèviament la Sede Electrònica del Ministeri (https://sede.educacion.gob.es). Recorda els següents passos:

  • REGISTRAR-TE la Sede Electrònica del Ministeri d’Educació.
    • CONSERVAR L’USUARI I LA CONTRASENYA que et seran sol·licitats per a qualsevol relació electrònica posterior con la Sede i, en particular, per a la sol·licitud de la beca.
    • EMPLENAR EL FORMULARI corresponent a la sol·licitud de beca quan es trobe obert el període de presentació d’acord con la publicació en el Boletín Oficial del Estado. cas de dubte, pots accedir a l’ajuda” ( Ajuda – Sede electrònica | Ministeri d’Educació i Formació Professional (educacion.gob.es)o trucar al telèfon del MEC 910 837 937.

L’alumnat NO ha de presentar les sol·licituds el Centre. Es consideren presentades amb caràcter general, por el fet d’haver completat el processe electrònic acompanyant la documentació requerida por la pròpia aplicació.
Només es podrà sol·licitar beca per a un idioma:

  • L’alumnat que curse més d’un idioma haurà de sol·licitar la beca per a l’idioma més alt que curs.
  • Cap estudiant podrà percebre més d’una beca, encara que realitze simultàniament altres estudis.
  • A l’alumnat repetidor no se li concedirà beca
  • Abans d’emplenar l’imprés de sol·licitud de beca, llija atentament les instruccions.

Por favor, abans de presentar la beca por via telemàtica, comprove que estiga emplenada íntegrament i que disposa de tota la documentació que se li sol·licita.

DOCUMENTS D’INTERÉS:
Informació beques per a estudiar a les Escoles Oficials d’Idiomes.
Al·legacions beques

Document informatiu Beques curs 2024-2025

Si necessites més informació, pots unir-te al Canal de Telegram La Meua Beca

AJUDES PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU