El CP FPA Enric Valor d’Alzira és un centre públic que depèn de la Conselleria de Cultura i Educació, però el local i el manteniment de les instal·lacions corren a càrrec de l’Ajuntament d’Alzira. Ubicat al bell mig de la ciutat, està ben comunicat per carretera i ferrocarril amb altres pobles de la comarca, que bé no tenen centre de FPA o bé que, si n’hi ha, no imparteix alguns programes que l’ Enric Valor sí que ofereix.

El CP FPA Enric Valor ha sigut un punt dinamitzador de l’educació i la cultura a Alzira, perquè a més de l’ensenyament reglat ha oferit activitats complementàries: tallers, cursos, xerrades, exposicions, cineclub, etc. Ara bé, donada la realitat actual amb una demanda formativa excepcional i específica, s’ha especialitzat en la formació per a l’obtenció de títols i la preparació a proves oficials (títol de GES, prova d’accés a CF de grau superior, accés a la Universitat per a majors de 25 anys, proves de la JQCV i proves de castellà, etc.)