La DOMVS BAEBIA és una aula didàctica de cultura clàssica orientada al sector educatiu que ofereix la realització de tallers sobre activitats concretes del món clàssic.

Naix en el 2008 a iniciativa de l’Associació LVDERE ET DISCERE amb el suport de la Conselleria d’Educació de València i l’Ajuntament de Sagunt com un PROGRAMA D’INNOVACIÓ I EXPERIMENTACIÓ consistent en una AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA A SAGUNT.

Des de llavors acostem la cultura clàssica a milers d’alumnes de centres docents tant espanyols com estrangers en les nostres instal·lacions de Sagunt. Col·laborem en la realització de jornades i esdeveniments educatius relacionats amb el món clàssic, como són els LVDI SAGVNTINI, jornades de Cultura Clàssica del CEFIRE de Sagunt, etc

Charo Marco

Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de València

Catedràtica de llatí i professora de cultura clàssica, llatí i grec de IES Ausiàs March de Manises (València), treballa des del 2008 a l’Aula didàctica de cultura clàssica, Saguntina Domus Baebia, un projecte de Conselleria d’Innovació Educativa. En la Domus Baebia es duen a terme tallers didàctics sobre el món antic com a cuina, mosaics, higiene i cosmètica, escriptura, militaria, ceràmica grega, indumentària, edats, temps, gladiadors, etc.

Durant aquests anys ha impartit cursos d’actualització per al professorat sobre cultura clàssica i la seua aplicació didàctica, a més de participar en diferents congressos i jornades nacionals per a la divulgació del món grecoromà.

És autora de diferents manuals didàctics en les editorials Santillana i Tilde, a més d’articles sobre el món clàssic en la Revista Saguntina i Historia i Vida. A més a més, redacta un calendari anual de temàtica clàssica.

Des del 2006 dirigeix un blog sobre cuina romana antiga, DE RE COQVINARIA, que va ser creat per a acostar el món culinari i el seu llegat a les persones que tinguen curiositat per aquest tema.

Amparo Moreno

Llicenciada en Filologia Clàssica per la Universitat de València

Professora de cultura clàssica, llatí i grec de IES BENLLIURE de València treballa des del 2008 a l’Aula de cultura clàssica, Saguntina Domus Baebia, un projecte de Conselleria d’Innovació Educativa. En la Domus Baebia es duen a terme tallers didàctics sobre el món antic com a cuina, mosaics, higiene i cosmètica, escriptura, militaria, ceràmica grega, indumentària, edats, temps, gladiadors, etc.

Durant aquests anys ha impartit cursos d’actualització per al professorat sobre cultura clàssica i la seua aplicació didàctica, a més de participar en diferents congressos i jornades nacionals per a la divulgació del món grecoromà.

És autora de diferents manuals didàctics en les editorials Santillana i Tilde, a més d’articles sobre el món clàssic en la Revista Saguntina. A més a més ha elaborat i redactat agendes escolars grecoromanes i anualment un calendari de temàtica clàssica.

Des del 2006 dirigeix un blog sobre la divisió del temps en l’antiguitat i la seua pervivència anomenat HORTUS HESPERIDUM.

SAGVNTINA DOMVS BAEBIA