Inici

es_cofinanciado_por_la_union_europea_pos
Sello vida saludable

BENVINGUTS

Us donem la benvinguda a l'IES Districte Marítim de València, un centre públic d'ensenyament secundari la variada oferta educativa del qual aconsegueix les més diverses facetes del coneixement: les ciències i les humanitats, la tecnologia i les arts, la formació física i esportiva i l'ensenyament d'idiomes s'insereixen en les etapes d'ESO, Batxillerat, cicles formatius i programes d'ensenyament plurilingüe amb l'objectiu d'oferir un ensenyament de qualitat i una formació integral als nostres alumnes. Situat en el barri que li dona nom i que banyen les aigües del Mediterrani, d'esperit europeista i al mateix temps arrelat en el seu context social, l'IES Districte Marítim aspira a la formació acadèmica i humana de joves capaços d'enfrontar-se als reptes del futur en una societat en constant transformació, lliure i democràtica.

WELCOME

We welcome you to the IES Districte Marítim de València, a public secondary school whose varied educational offer covers the most diverse facets of knowledge: sciences and humanities, technology and the arts, physical and sports training and the teaching of Languages ​​are inserted in the stages of ESO, Baccalaureate, training cycles and multilingual teaching programs with the aim of offering quality teaching and comprehensive training to our students. Located in the neighborhood that gives it its name and which is bathed by the waters of the Mediterranean, with a Europeanist spirit and at the same time rooted in its social context, the IES Districte Marítim aspires to the academic and human training of young people capable of facing the challenges of the future in a society in constant transformation, free and democratic.