Cartera de Salut

Volem sentir la teua veu

Infantil i Primària 1r-4t
Infantil i Primària 1r-4t
Alumnat Primària (5-6)
ESO(1-2)
Alumnat Primària (5-6) ESO(1-2)
ESO (3r-4t) Batxillerat  FP  ERE
ESO (3r-4t) Batxillerat FP ERE
Famílies
Famílies
Docents: Professorat
Docents: Professorat
Equips directius
Equips directius
PAS
PAS

Components:

  • Encarna Salvador Muñoz (RECONEGUT PRESTIGI)
  • Raquel Sanahuja Bertomeu (CONSELL VALENCIÀ DE  JOVENTUT)
  • Enrique Martínez Quirós (ALUMNAT PÚBLIC FAAVEM)
  • Jacinto Martínez Baldó (DIRECTORS/ES CENTRES (PÚBLIC)
  • Sonia Ibáñez Abad (PROFESSORAT PÚBLIC STEPV)
  • Ferran Vicent Garcia Ferrer (ORGANITZ. SINDICALS CC.OO)
  • M.ª Isabel Villaescusa Alejo (FORMACIÓ DEL PROFESSORAT)