INFORMACIÓ DEL BANC DE LLIBRES

Totes aquelles famílies que en juny i juliol no regularitzaren la situació en el banc de llibres (no tornarem els llibres pel motiu que fora, o són repetidors i no entregaren la documentació signada per la família), poden resoldre-ho el pròxim dimarts 19 de setembre de 18:00 a 19:30 en la casa del conserge. De matí no s’atendrà a cap família, o alumne.

Atentament

Banc de llibres