Batxillerat Nocturn

Article publicat a la premsa local amb motiu del XXV aniversari del Nocturn

"El Batxillerat Nocturn del Clot del Moro celebra el seu XXV aniversari. Durant el ja llunyà curs acadèmic 1978-79, un grup de persones es va entrevistar amb el director de l'Institut de Batxillerat Clot del Moro de Sagunt per a expressar-li el seu interés per la creació d'un Batxillerat Nocturn. Este règim d'estudis ja s'havia iniciat prou anys arrere en l'Institut Camp de Morvedre, però no va arribar a consolidar-se i, transcorregut un any, va desaparéixer. No obstant estos antecedents, i davant de la serietat i la motivació exposades pels futurs estudiants, el director del Clot del Moro va sol·licitar a la Inspecció la concessió del règim nocturn, que sorprenentment va ser aprovada, donant vida així a una modalitat d'estudis que continua possibilitant a la gent que treballa o que està buscant un lloc de treball, el seu accés al Batxillerat i als estudis superiors.

No van ser fàcils els primers anys del Batxillerat Nocturn. La seua continuïtat es veia amenaçada per l'exigència administrativa de comptar amb un nombre mínim d'estudiants matriculats per a, d'esta manera, poder prosseguir amb la seua comesa. Com es tractava d'un tipus d'estudis poc estés, iniciem una campanya de publicitat per a donar a conéixer la seua existència en la comarca i atraure el nombre més gran possible d'alumnes. A este respecte hem d'agrair al Regidor d'Educació d'aquell moment, Senyor Escriche, la seua col·laboració per a la divulgació d'este projecte, i a la llavors Caixa d'Estalvis de Sagunt la seua aportació econòmica per a sufragar els costos dels cartells divulgatius que es van imprimir. Però tot això no hauria sigut prou Sense l'interés i l'esforç d'un grup d'entusiastes alumnes que es van llançar a la captació de nous estudiants entre els seus cercles d'amistats, i amb la seua Ajuda vam aconseguir salvar el Nocturn en el seu segon any de vida.

Al llarg d'este quart de segle hi ha hagut moments difícils per a la supervivència del Nocturn, com va ser la substitució de l'antic plans d'estudis per la LOGSE, que va suposar una reducció considerable de matrícula al passar de quatre cursos (els tres de BUP i el COU) als tan sols dos de l'actual Batxillerat. Esta situació es va pal·liar amb la concessió de tres modalitats de Batxillerat: científic, humanístic i artístic; si bé este últim, donat el seu caràcter minoritari, només es va impartir durant dos cursos. Ara el Nocturn ha complit ja vint-i-cinc anys –en el present curs acadèmic (2004-2005) estem en la promoció número 26- i pareix que el seu futur està assegurat. No obstant, sempre hem d'estar molt atents i anualment es fa una campanya en les distintes localitats de la comarca a fi d'interessar al nombre més gran possible d'alumnes i fiançar la consolidació del Batxillerat Nocturn, que ha demostrat fefaentment la seua rellevància social com a servici a Sagunt i la seua comarca; servici que pot incrementar-se per al pròxim curs amb la sol·licitada concessió de dos Cicles Formatius de Grau Superior de la branca de Turisme. Per això val, per tant, la pena celebrar este quart de segle, tant en atenció al ja viscut com al llarg camí per la Qual apostem per al futur. I què millor celebració que el retrobament de les persones que han sigut principi, fi, nucli i objecte d'esta aventura acadèmica: els alumnes del Nocturn i els seus professors. La plasmació d'este retrobament es realitzarà el divendres 22 d'abril per mitjà d'un sopar a partir de les 21.00 hores en els salons Mar Blau del passeig marítim de Canet. Prèviament, a les 19.45 hores, acollirem en l'institut a tots els que desitgen visitar i sentir-se novament en un dels llocs de la seua memòria."

Signat: Guillermo Pérez Rahona (primer Cap d'Estudis del Batxillerat Nocturn del Clot del Moro)