CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA

CENTRE D'EXCEL·LÈNCIA AUTONÒMIC DE LA FAMILIA DE SANITAT ASSITENCIALS

Des de l’any 2023 el CIPFP La Costera forma part de la Xarxa d’Instituts d’Excel·lència de Formació Professional a la Comunitat Valenciana de la família de Sanitat Assistencials.

Es consideren instituts d'excel·lència de Formació Professional els centres públics que, coordinats per la direcció general responsable de la Formació Professional, planifiquen i desenvolupen accions d'innovació aplicada, i realitzen experimentació i investigació en matèria de formació professional.

Aquestes accions es fan des de diferents abordatges com son:

  • Potenciem la col·laboració directa de l’alumnat i el professorat amb les empreses del sector productiu, que ens permet adequar l’oferta de formació professional a les necessitats del sector.
  • Col·laboració amb els centres de referència nacional i amb altres centres de la Comunitat Valenciana que imparteixen formació professional en l’àmbit de la investigació i la innovació.
  • Experimentem accions d’Innovació aplicades utilitzant noves metodologies en els cicles formatius de sanitat
  • Fomentem la realització d’activitats interdepartamentals i multidisciplinàries:
  • Participem en programes i iniciatives internacionals

 

ESTADES FORMATIVES FP

Estades de les diferents famílies destinades al professorat de formació professional organitzades pels centres d'exel·lència de la Comunitat Valenciana.