Breakout 1r Primària

Un breakout educatiu és una activitat de ludificació en la qual l’alumne té una missió que superar. El repte està a obrir o desbloquejar uns cadenats o una caixa tancada per a resoldre una sèrie d’endevinalles o proves. Algunes accions que es demanen als alumnes per a resoldre el breakout: Ordenar paraules o lletres. Respondre qüestions. Resoldre problemes matemàtics. Traduir frases. …

Read more