Enllaços d’interès

Menú mensual
Horari del Centre (Octubre – maig)
Calendari Escolar 2021 – 2022
Festes locals 2021 – 2022
Enllaços TIC freqüents

Últimes notícies

Llistat definitius de beques de menjador. Ja es pot consultar al tauler del centre.

Llistat de llibres i material escolar. Curs 2022 – 2023.

Educació Infantil.

Educació Primària.

Ajudes de Menjador i Transport Escolar. Curs 2022 – 2023.

Convocatòria d’ajudes de Menjador Escolar.

Model de sol·licitud d’ajuda de Menjador Escolar.

Instruccions per a la tramitació d’ajudes de Menjador Escolar.

Manual Web Família.

Ajudes individuals de Transport Escolar.

Condicions per a ser alumnat usuari de Transport Escolar.

Model de sol·licitud d’ajuda de Transport Escolar.

Instruccions per a la tramitació d’ajudes de Transport Escolar.

Manual Web Família.

Matrícula Telemàtica 2022.

📣 GVAit3du informa a la Comunitat Educativa: Ja teniu disponible al nostre canal de Youtube el tutorial per a les famílies en el qual es mostra el nou procés de Matrícula Telemàtica exclusiu per a l’alumnat adjudicat en el procés d’admissió.

Consulta el següent enllaç https://youtu.be/eEP3DWS4RpU

Llistat de vacants i altres informacions.

Àrees d’influència dels Centres Educatius a la ciutat de València. 2022.

Procediment d’Admissió. Normativa. 2022.

Sorteig per a l’admissió a Centres Docents. 2021.

Enllaç a la web de mestre@casa del CEIP Vivers. 2021.

Butlletí informatiu per a les famílies. 2021 – 2022.

Pla de Contingència. COVID – 19. 2021 – 2022.

Protecció de dades.

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT).

Dades del Centre

CEIP Vivers.

Codi de Centre: 46013505

Adreça :

CL JACA S/N
VALÈNCIA
Codi Postal : 46010

Telèfons :

Telèfon : 962566790
FAX : 962566791

Correu : 46013505@gva.es

  • Pàgina WEB :

https://portal.edu.gva.es/ceipvivers/

Mes informació en : Guia de Centres Docents

Passeig virtual

Clica la imatge per veure el vídeo