Publicada la RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris

Des de hui està publicada en el DOCV la RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es convoquen les modalitats formatives projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris, i s’estableix la dotació de recursos econòmics als centres públics educatius de titularitat de la Generalitat per a desenvolupar-les. (Enllaç directe al DOCV)
També adjuntem els manuals d’instrucció següents:
  • Les instruccions per a sol·licitar el PAF,
  • El manual de tramitació per al CFC (Coordinador/a de Formació en Centre)
  • El manual de tramitació per a la secretaria del centre

Enllaç per a la descàrrega dels manuals: https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/va/paf/

Enllaç directe a la web de la SDGFP: http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesorado/formacion

Enllaç directe des de la pàgina del PAF i Modalitats formatives del CEFIRE de Xàtiva: https://portal.edu.gva.es/cefirexativa/va/paf/