Introducció a Learning Analytics amb exemples pràctics

Des del Cefire de Sagunt traiem una formació sobre learning analytics amb els següents continguts:

UD01 – Introducció a Learning Analytics
UD02 – Learning Analytics aplicat a les qualificacions
UD03 – Learning Analytics aplicat a l’assistència.
UD04 – Learning Analytics aplicat a l’anàlisi de textos
UD05 – Learning Analytics aplicat a qüestionaris
UD06 – Learning Analytics aplicat al treball en equip
UD07 – Altres aplicacions de Learning Analytics

https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=11474345&usuario=formacion&idioma=es