Problemes amb links públics a l’equip Documentar

Estem rebent queixes amb problemes a alguns links públics extrets a l’equip Documentar. Si seguint els passos descrits a la guia sobre l’equip Documentar no us funciona el vincle o falla aleatòriament, per favor, empleneu aquest formulari per poder detectar el problema i donar una solució. DOCUMENTACIÓ – CDC (gva.es) (Apartat Gestió de centre – GC WEB)