IDENTITAT DIGITAL DE L’ALUMNAT

TOT EL PROFESSORAT POT CONSULTAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL SEU ALUMNAT

Fins ara només les persones tutores podien consultar la Identitat Digital de l’alumnat del seu grup classe al MÒDUL DOCENT 2 D’ITACA, a banda de la direcció del centre i las famílies a Web Família 2.0, ara ja s’ha implementat que tot el professorat puga consultar-les a més a més al mòdul docent d’ITACA a l’igual que ho feien les persones tutores.