Ha desaparegut un o més membres d’un equip de gestió (Claustre, Equip directiu o Documentar). Què he de fer?

És molt probable que algun propietari de l’equip haja eliminat eixe membre de manera no intencionada, per equivocació… així que l’equip encara mantindrà un o més propietaris. Per tant, pots entrar amb qualsevol d’aquests propietaris i incorporar com a membre de l’equip a la persona o persones que han desaparegut.