El claustre també estarà com a membre de l’equip Documentar de manera automàtica?

No, el claustre no forma part de l’equip Documentar. Si necessite que alguna persona docent col·labore amb aquest equip, els propietaris de l’equip han d’afegir-la manualment com a membre. 

Cal recordar que hi ha que actualitzar cada curs els membres de l’equip Documentar que s’hagen afegit manualment, per si hi ha alguna persona que no haja d’estar.