COM PUC CONSULTAR LA IDENTITAT DIGITAL DEL MEU CENTRE?

Per a tots els centres, es crea un compte [códigodecentro]@edu.gva.es, que és la identitat digital del centre.

Es pot consultar des del mòdul de Gestió Administrativa d’Itaca 3, a la secció Gestió>Fitxa del centre.

Per a més detalls sobre com accedir a les identitats digitals podeu fer clic en aquest enllaç.