COM PUC ACCEDIR AL TEAMS CDC-SUPORT?

Poseu-vos en contacte amb tots els centres CDC a través del Fòrum de debat de l’equip de Teams CDC SUPORT! Som una comunitat activa i ens ajudem entre nosaltres.

 1. Accedeix a http://www.office.com i identifica’t amb la teva identitat digital
 2. Accedeix a Teams.
 3. Sol·licita Unir-se a un equip
 4. Escriu aquest codi d9645wj
 • Fes servir el canal «1. Recursos» del nou Teams per consultar novetats, comunicats i guies.
 • Fes servir el canal «2. Debats i consultes» del nou Teams per plantejar consultes, dubtes i suggeriments que de forma col·laborativa es podran contestar i compartir.

Pots consultar com obtenir suport en AJUDA – CDC (gva.es).

QUAN S’INCORPORARÀ EL MEU CENTRE AL PROJECTE CDC?

Per a formar part de CDC és necessari que la direcció del centre ho sol·licite a través de la pàgina web de GVA SAI. Accés a sistema GVASAI

En aquest link pots consultar un vídeo tutorial sobre aquest tema.

Els centres que sol·liciten formar part del projecte de CDC s’incorporen per data de sol·licitud d’incorporació al projecte i en funció de la mena de centre educatiu.

Si el vostre centre ja ho ha sol.licitat però encara no ha estat seleccionat, és degut al nombre de sol·licituds, les quals s’atenen per ordre d’entrada.

Les incorporacions es realitzen a l’inici de cada trimestre,

Si és del teu interés, fes clic ACÍ per a consultar el pla d’implantació del CDC.

En el moment en què el seu centre es trobe entre els seleccionats per a la pròxima incorporació, s’informarà la junta directiva del centre.

COM SERÀ LA FORMACIÓ DELS CENTRES QUE PERTANYEN A CDC?

Es donarà formació certificada al professorat dels centres que formen part d’aquest projecte.

Hi ha una primera formació per a les dues persones que lideren el projecte a cada centre i una formació posterior per a la resta de professors.

Fins al moment la formació inicial s’ha estructurat en quatre sessions de quatre hores de durada online en dies consecutius i la formació per a la resta de professors  s’ha dut a terme a través d’un curs MOOC amb data d’inici i finalització, en aquest curs el professorat pot assolir els objectius en funció de la seva disponibilitat.

Si el curs està finalitzat, la certificació s’obté pel CEFIRE (20 hores).  El contingut dels cursos es basa en la integració de l’Office 365 amb les diferents eines ja habituals en els centres com Web Família, Aules, ITACA, PortalEdu o Lliurex. També hi ha sessions per ampliar els teus coneixements de les aplicacions de l’Office 365.

QUÈ ÉS EL CDC?

El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és un projecte de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, que té com a objectiu fonamental dotar els centres de la infraestructura i formació necessària per adaptar-se a les necessitats digitals actuals que implica tota la comunitat educativa.

Les eines que formen part de CDC són:

 • El sistema operatiu Lliurex, programari lliure, que continuarà sent el preferit per als centres educatius públics de la GVA.
 • La plataforma AULES, entorn virtual d’aprenentatge (EVA) del VAB en Moodle
 • La plataforma Web Família, programari propietat de la GVA, com a eina de comunicació entre escoles o professors amb famílies o alumnes.
 • Les pàgines web de cada centre educatiu, PORTALEDU, desenvolupades en l’eina WordPress, programari lliure.
 • La plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA, que se suma a les anteriors, i que promou l’ús de les TIC en els centres educatius, proporcionant una identitat digital que acompanyarà el professorat durant la seua vida professional i els estudiants durant els seus estudis acadèmics reglats no universitaris i que donarà accés a l’ús de les eines de l’Office 365,  Fomentar el treball col·laboratiu.